Suszenie transformatorów

Izolacja uzwojeń transformatorów przy zetknięciu się z powietrzem lub wilgotnym olejem bardzo chciwie wchłania w siebie wilgoć.

Na ogół transformatory są dostarczane z olejem. Jeśli jednak transformator przybył od dostawcy bez oleju, to zwykle trzeba go poddać suszeniu. Jeśli transformator został dostarczony z olejem, lecz ze zdjętym konserwatorem, to może być oddany do eksploatacji bez suszenia tylko wtedy, gdy olej ma wytrzymałość na przebicie przynajmniej 35 kV/cm, stwierdzi się szczelność transformatora oraz sprawdzi, czy poziom oleju jest ok. 10 cm niższy od poziomu pokrywy, jednak co najmniej o 10 cm wyższy od poziomu jarzma. Przy kompletnie zmontowanym transformatorze można zaniechać suszenia, jeżeli podczas transportu poziom oleju był widoczny w olejowskazie, olej wykazał wytrzymałość większą lub przynajmniej równą 35 kV oraz jeśli oporność izolacji uzwojeń zmierzona po transporcie nie pogorszyła się więcej niż o 30% od stwierdzonego w fabryce.

Do suszenia transformatora można zastosować jeden z trzech zasadniczych sposobów: poprzez olej, w powietrzu i w próżni. Su-‘ ,szenie poprzez olej stosujemy dla podrzędnych transformatorów oraz wyjątkowo wr tych przypadkach, gdy nie można zastosować innego sposobu. Suszenie w powietrzu przeprowadzamy na ogół tylko dla transformatorów o napięciu do 60 kV i mocy do 1 MVA. Dla transformatorów na wyższe napięcie i o większej mocy stosujemy suszenie w próżni.

Zostaw komentarz

Archiwa