Suszenie transformatorów w specjalnej komorze próżniowej

Nagrzane powietrze doprowadza się od dołu transformatora tak, aby strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na uzwojenia. Szybkość przepływu powietrza musi być tak dobrana, aby powietrze w komorze wymieniało się w ciągu ok. 15 minut. Suszenie uważamy za ukończone, jeżeli oporność izolacji uzwojeń, mierzona co godzinę nie zmienia się w ciągu 6 –8 godzin.

Rysunek 9-4 przedstawia wykres określający moc grzejników elektrycznych (krzywa 2) oraz ilość przetłaczanego powietrza (krzywa 1) dla transformatorów o mocy do 7 MVA.

W tablicy 9-4 zamieszczono (wg danych radzieckich) przebieg suszenia transformatora, a na rys. 9-5 przedstawiono schemat instalacji. Rys. 9-6 przedstawia charakterystyczne krzywe przebiegu procesu suszenia w komorze.

Suszenie transformatorów w specjalnej komorze próżniowej nie będzie tu omawiane, gdyż na ogół stosuje się je tylko w fabrykach transformatorów posiadających odpowiednie urządzenia.

W warunkach eksploatacji najlepszym sposobem okazało się suszenie za pomocą strat w stali kadzi. Przed rozpoczęciem suszenia należy zdjąć radiatory z kadzi, opróżnić ją z oleju, dokładnie oczy-

Utrzymywanie pod próżnią we własnej kadzi z olejem (próżnia w wysokości 10 15 cm. sł. rtęci) 25 – 40 – – 44-6 ścić i’ obetrzeć do sucha ze śladów oleju. Następnie kadłub opuszcza się do kadzi i szczelnie zamyka pokrywę. Dla kontroli temperatury rdzenia instaluje się na nim dwa ogniwa termoelektryczne lub termometry oporowe. Do rury łączącej skrzynię transformatora z konserwatorem przyłącza się pompę próżniową. W kadzi nawija się uzwojenie grzejne z drutu izolowanego zasilane prądem zmiennym następnie kadź pokrywa się izolacją cieplną {azbestem lub tkaniną szklaną). Aby uzyskać równomierny rozkład temperatury wewnątrz kadzi, wysokość jej dzielimy na trzy równe części i uzwojenie nawijamy w ten sposób, aby na górną część przypadało 40% ogólnej liczby zwojów, a na dolną część 60% ogólnej liczby zwojów. Środkową część pozostawiamy nie nawiniętą. Dla dodatkowego nagrzewania ustawia się czasem pod dnem skrzyni grzejniki elektryczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>