Polskie normy przewidują trwanie rewizji wewnętrznych:

– a) dla transformatorów o mocj’ mniejszej od 5 MVA: 1 do 3 dób,

– b) dla transformatorów o mocy począwszy od 5 MVA: 3 do 5 dób, trwanie zaś rewizji zewnętrznych:

– a) dla transformatorów o mocy mniejszej od 5 MVA: 8 godzin,

– b) dla transformatorów’ o mocy począwszy od 5 MVA: 12 godzin.

Transformatory należy dopełniać olejem tego samego rodzaju co olej w transformatorze. Dolewany olej powinien być czysty i przezroczysty, a jego wytrzymałość na przebicie nie powinna być mniejsza od 45 kV/cm.

Niewielkie ilości oleju można dolewań za pomocą wiadra i lejka wstawionego w otwór w konserwatorze. Transformatory napowietrzne można dopełniać olejem tylko w dnie pogodne. Transformatory dużej mocy są często dostarczane z olejem, lecz z odjętym konserwatorem. Dopełniamy je olejem w następujący sposób: czyścimy i płuczemy konserwator czystym olejem pobranym z beczek (wytrzymałość na przebicie tego oleju powinna, być większa od 15 kV/cm), po czym montujemy konserwator i rury olejowe i zamykamy zawór łączący skrzynię transformatora z konserwatorem. Następnie olej przepuszczamy przez filtr lub wirówkę tak długo, dopóki pobrana próbka nie wykaże wytrzymałości na.przebicie więk szej od 35 kV/cm. Otwieramy wtedy zawór łączący konserwator z transformatorem i otwór odpowietrzający w pokrywie transformatora. Otwór ten zamykamy dopiero wtedy, gdy zacznie z niego obficie wypływać olej.

Zostaw komentarz

Archiwa