Tablice ostrzegawcze

Polskie Normy PN/E-39 ,.Tablice ostrzegawcze“ oraz rozporządzenia Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 30. 4. 1923 r. przewidują w zależności od rodzaju urządzeń elektrycznych i stopnia grożącego niebezpieczeństwa dwa rodzaje tablic ostrzegawczych:

– 1. Tablice z trupią główką przekreśloną czerwoną strzałką ukośną i z napisem ostrzegawczym (rys. 27-7) stosuje się tam, gdzie zachodzi wysoki stopień niebezpieczeństwa dla życia ludzkiego, a więc w urządzeniach wysokiego napięcia (ponad 250 V względem ziemi) oraz w urządzeniach niskiego napięcia, w których grozi zwiększone niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego, np. w pomieszczeniach gorących, wilgotnych oraz w urządzeniach elektrycznych na suwnicach, gdzie dotknięcie części znajdującej się pod napięciem niekoniecznie musi spowodować porażenie elektryczne, ale może być przyczyną ciężkiego uszkodzenia wskutek upadku z wysokości.

– 2. Tablica ze strzałką czerwoną i z napisem ostrzegawczym (rys. 27-8) stosowane w urządzeniach niskiego napięcia.

Norma PN/E-39 przewiduje osiem typów różnych wzorów ostrzegawczych, podając dla każdego wzoru przykłady zastosowania. Np. przy wejściu do transformatorni i rozdzielni umieszcza się tablicę z ostrzeżeniem: ,{Baczność wysokie napięcie! Nie dotykać!“. Przy istnieniu napięcia w przewodach i urządzeniach elektrycznych po obu stronach danego łącznika (dwustronne zasilania) umieszcza się w rozdzielniach przy takim łączniku tablicą z napisem: „Baczność! Napięcie po obu stronach’“. Przy remontach linii lub urządzeń należy na napędzie odnośnych łączników zawiesić tablicę z napisem: „Nie włączać! Niebezpieczeństwo!“. Tablice ostrzegawcze są wykonywane o wymiarach 30 X 20 cm lub 25 X 15 cm. tło tablicy jest białe, strzałka – czerwona, a napisy – czarne.

Zostaw komentarz

Archiwa