Przetwornica dwumaszynowa

Jako urządzenia ładujące baterię akumulatorów stosujemy przeważnie przetwornice dwumaszynowe, składające się z trójfazowych silników asynchronicznych oraz prądnic prądu stałego. Obie maszyny są zmontowane na wspólnej płycie posadowej, i sprzężone ze sobą za pomocą sprzęgła elastycznego.

Do ładowania baterii akumulatorów stosowane są prądnice sze- regowo-boeznikowe, które mają dwa uzwojenia wzbudzające: jedno v bocznikowe, a drugie szeregowe.

Prądnice z uzwojeniem wzbudzającym bocznikowo-szeregowym są dlatego stosowane do ładowania baterii akumulatorów, bo wymagamy małej zmienności napięcia od biegu ‘jałowego prądnicy aż do jej obciążenia znamionowego. Prądnice do ładowania baterii akumulatorowych mają szeroki zakres regulacji napięcia.

Przy metodzie stałego podładowywania baterii przetwornica pokrywa pełne obciążenie sieci prądu stałego i jednocześnie podłado- wuje baterię czyli przez całkowicie naładowaną baterię przepływa tylko nieznaczny prąd ładujący, który kompensuje samorozładowy- wanie się baterii. W przypadku zakłócenia w sieci prądu zmiennego, przetwornica wyłącza się samoczynnie i wówczas pełne obciążenie sieci prądu stałego przejmuje bateria. Po powrocie napięcia zmiennego baterię ładuje się intensywnie przy pomocy urządzenia do ładowania pozakłóceniowego i znów pracuje ona w systemie stałego podładowywania, W tym systemie osiągamy znacznie mniejsze zużycie baterii, a jednocześnie łatwiejszą obsługę, a więc z obu tych powodów – niższe wydatki eksploatacyjne.

Przetwornice dobieramy w zależności od wybranego sposobu ładowania akumulatorów, bądź stałego podładowywania, bądź okresowego ładowania baterii i po zakłóceniu. Moc zespołu do ładowania okresowego jest większa od mocy zespołu podładowującego, a określamy ją na podstawie pojemności baterii i czasu, w którym powinno nastąpić naładowanie baterii. Zespoły podładowujące mogą mieć węższy pakres regulacji napięcia. Wymagamy od nich długotrwałej pracy oraz możliwie niezmiennego napięcia przy dużych nawet zmianach obciążenia.

Prąd podładowywania jest wielkością stałą dla danej baterii i zależy od szeregu czynników takich jak, temperatura, stan akumulatorów, czystość i ciężar właściwy elektrolitu.

Napięcie podładowywania powinno być stałe i odpowiednio dobrane. Przy zbyt niskim napięciu konieczne jest częste długotrwałe doładowanie, a przy zbyt wysokim napięciu występuje silne gazowanie płyt powodujące ich zużycie.

Zostaw komentarz

Archiwa