Przekładniki prądowe

Cel stosowania, zasada działania, przekładnia. Przekład- niki prądowe są to jednofazowe transformatory służące do przetwarzania prądów o dużym natężeniu na prądy o niewielkim natężeniu (od 1 do 10 A), które to prądy można zmierzyć za pomocą normalnych przyrządów pomiarowych.

Przekładniki prądowe izolują poza tym obwody przyrządów pomiarowych i zabezpieczających od obwodów pierwotnych rozdzielni o wysokim napięciu względem ziemi.

Zastosowanie przekładników prądowych daje następujące korzyści’

– 1) zapewnia bezpieczeństwo personelu obsługującego przyrządy pomiarowe i przekaźniki,

– 2) umożliwia umieszczenie przyrządów pomiarowych z dala od rozdzielni wysokiego napięcia,

– 3) zwiększa dokładność pomiaru przy dużych natężeniach prądu,

– 4) zmniejsza skutki dynamicznego i cieplnego oddziaływania prądów zwarciowych na przyrządy pomiarowe i przekaźniki,

– 5) umożliwia standaryzację przyrządów pomiarowych i przekaźników.

Przekładnik prądowy (rys. 7-1) składa się z rdzenia r z blach stalowych, na którym są umieszczone uzwojenia pierwotne i i wtór- ne II wzajemnie od siebie izolowane. Uzwojenie pierwotne prze- kladnika prądowego jest włączone posobnie z odbiornikami, wobec czego przez to uzwojenie przepływa zawsze całkowity prąd obciążenia, niezależnie od zjawisk zachodzących w uzwojeniu wtórnym. Jest to istotna cecha charakterystyczna przekładnika prądowego.

Zostaw komentarz

Archiwa