Rodzaje i typy przekładników prądowych

W zależności od sposobu wykonania uzwojenia pierwotnego rozróżniamy przekład- niki prądowe, prętowe i zwojnicowe. Rys. 7-4 przedstawia przekładnik prętowy. W przekładnikach tego typu jeden pręt stanowi uzwojenie pierwotne. W przekładnikach prądowych zwojnicowych uzwojenie pierwotne wykonane jest z pewnej liczby zwojów, tworząc cewkę umieszczoną na rdzeniu przekładnika. Współśrodkowo z uzwojeniem pierwotnym nałożone jest na rdzeń uzwojenie wtórne.

Przekładniki prądowe zwojnico we są stosowane przeważnie dla prądów znamionowych pierwotnych do 750 A. Dla większych prądów pierwotnych używa się na ogół przekładników prętowych.

Pod względem budowy rozróżniamy przekładniki pi%dowe wsporcze i przepustowe. Rys. 7-5 przedstawia przekładnik wsporczy, wnętrzowy. Przekładniki przepustowe są tak wykonywane, aby w rozdzielniach mogły spełniać rolę izolatorów przepustowych. Przekładnik wnętrzowy typu przepustowego przedstawiono na rys. 7-6.

Pod względem przystosowania do warunków pracy rozróżniamy przekładniki prądoiae wnętrzowe i napowietrzne. Przekładniki wnętrzowe mają przeważnie izolację suchą, przy czym podstawowym materiałem izolacyjnym jest porcelana. Wnętrzowe przekładniki stosujemy dla napięć do 60 kV, gdyż na ogół do tej wysokości napięcia znamionowego buduje się rozdzielnie wnętrzowe. Przekładniki prądowe napowietrzne są wykonane jako olejowe, to znaczy rdzeń wraz z uzwojeniami jest zanurzony w oleju, który spełnia tu tę samą rolę co w transformatorach.

Zostaw komentarz

Archiwa