Palniki umieszczane są w komorze paleniska

Palniki umieszczane są w komorze paleniska w ten sposób, aby uzyskać możliwie dobre wymieszanie pyłu i spalin z powietrzem. Palniki’ wbudowuje się w sklepienie komory paleniskowej, jej ścianę frontową lub w ściany boczne. Często umieszcza się palniki w narożach komory paleniskowej płomień tworzy wówczas wir o osi pionowej.

Rysunek 3-8 przedstawia uproszczony przekrój kotła sekcyjnego o wydajności 52 t/h przy 26 atn ) i 350 °C z rusztem ruchomym 1. Kocioł ma walczak poprzeczny 2 i ekranowaną komorę palenisko- wą 3. Nad komorą paleniskową umieszczone są dwa pęki rur 4 pochylonych pod kątem ok. 15° do poziomu, a zawalcowanych z obu końców w komorach o przekroju kwadratowym, tzw. sekcjach. Po) Skrót t/h oznacza wydajność kotła wyrażoną w tonach pary na godzinę skrót atn – ciśnienie wyrażone w atmosferach nadciśnienia ponad ciśnienie atmosferyczne skrót ata – ciśnienie w atmosferach absolutnych. między dwoma pękami rur sekcyjnych umieszczony jest przegrze- wacz pary 5, złożony z wężownic zawalcowanych. w dwóch komorach, o przekroju kołowym 6. W drugim ciągu spalin umieszczony jest podgrzewacz wody zasilającej 7, wykonany z rur żebrowych, a nad nim kieszeniowy podgrzewacz powietrza 8.

Na rys. 3-9 przedstawiono przekrój kotła o wydajności 130 t/h przy 40 atn i 450 °C z paleniskiem na pyl węglowy. Nad ©promieniowaną komorą paleniskową 3 z palnikami narożnymi S umieszczony jest dwustopniowy przegrzewacz pary 4-5.

W drugim ciągu umieszczony jest podgrzewacz wody zasilającej 6 wykonany z gładkich rur stalowych oraz obrotowy podgrzewacz powietrza 7 typu Ljungstróm (patrz pkt 3.3.4).

Zostaw komentarz

Archiwa