Nastawnia elektryczna cz. III

Na polu 9 sprzęgła szyn przewidziano tylko jeden amperomierz, a pozostałe miejsce w górnej części wyzyskano do umieszczenia przyrządów synchronizacyjnych: podwójnego woltomierza, wolto- mierzą zerowego i podwójnego częstościomierza. Przyrządy te zabudowane są na ramce wysuwanej, którą można przekręcać na osi pionowej, co umożliwia ich dobrą widoczność z miejsca, w którym odbywa się synchronizacja. Stosuje się również inne zestawy przy- i rządów synchronizacyjnych, np. synchronoskop zamiast woltomierza zerowego.

W polu pomiarowym 10 są trzy woltomierze z przełącznikiem. Pole to w mniej oszczędnym wykonaniu można wyposażyć w oddzielne woltomierze dla każdego systemu, po trzy dla pomiaru napięć doziemnych i po jednym przełączalnym dla napięć między- prze wodowy ch.

Pola 3 i 16 są puste. Odpowiadają one rezerwowym polom w rozdzielni 30 kV. W polu 17 zebrane są przekaźniki sygnałowe dla sygnałów zadziałania zabezpieczeń i nienormalnych stanów pracy całej elektrowni. Po lewej stronie bloku przekaźników umieszczone są lampki sygnałowe ułatwiające ustalenie, który z przekaźników klapkowych zadziałał. Poza omówionymi powyżej polami stosuje się w nastawniach jeszcze często następujące pola: zegar synchroniczny do kontroli częstotliwości, watomierz sumujący, przyrządy piszące itp.

Zostaw komentarz

Archiwa