Podwójny częstościomierz

Na ogół stosuje się łączenie na ciemno, gdyż nie potrzeba wówczas krzyżować przewodów, istnieje możliwość porównywania więcej niż dwóch napięć, co jest specjalnie ważne w elektrowniach z podwójnymi układami szyn zbiorczych oraz można w sposób przejrzysty uziemić jedńoimienne zaciski uzwojeń wtórnych przekładni- ków napięciowych.

Omówimy obecnie przyrządy pomiarowe stosowane w układach synchronizacyjnych. Do sprawdzania równości napięć oraz równości częstotliwości po obu stronach wyłącznika włączanej prądnicy stosujemy podwójne woltomierze i podwójne częstościomierze, które ułatwiają pracę obsługi. Zasadę działania podwójnego woltomierza elektromagnetycznego przedstawia rys. 11-14. Woltomierz ten posiada dwie cewki umieszczone obok siebie w jednej obudowie. Wskazówki, przymocowane do rdzeni stalowych, są tak wygięte, że jedna z nich porusza się u dołu, a druga u góry podziałki. Podziałka jest tak wykonana, że jej punkt zerowy oraz punkt odpowiadający napięciu znamionowemu są dokładnie zgodne dla obu woltomierzy. Przyrząd dołącza się zwykle w ten sposób, że dolna wskazówka podaje napięcie szyn zbiorczych, a górna napięcia dołączanej prądnicy.

Podwójny częstościomierz posiada w jednej obudowie dwa oddzielne częstościomierze sprężynkowe wykonane tak, że szczeliny, w których są widoczne drgające sprężynki, znajdują się nad sobą. Częstościomierze są przyłączane tak jak woltomierze.

Zwykle dolna podziałka wskazuje częstotliwość szyn zbiorczych, a górna częstotliwość przyłączanej prądnicy. Prądkość obrotowa dołączanej maszyny reguluje się tak, aby uzyskać identyczne drgania górnych i dolnych sprężynek. Częstościomierze podwójne używane do synchronizacji mają zwykle zakres pomiarów 45 -4- 55 Hz.

Zostaw komentarz

Archiwa