Układy pomiarowe

Wszystkie prądnice powinny być wyposażone w przyrządy pomiarowe dła kontroli pracy, przy czym rozróżnia się tu przyrządy pomiarowe elektryczne i cieplne. Przyrządy pomiarowe elektryczne są umieszczone w nastawni i w maszynowni. W nastawni elektrycznej na tablicy lub pulpicie prądnicy umieszcza się następujące przyrządy:

– 1. W obwodzie stojana trzy amperomierze, woltomierz, watomierz i częstościomierz.

– 2. W obwodzie wirnika amperomierz i woltomierz oraz woltomierz z przełącznikiem do kontroli oporności izolacji obwodu wzbudzenia!

Rysunek 11-19 przedstawia układ połączeń przyrządów pomiarowych prądnicy G wysokiego napięcia. Instrukcja eksploatacji tur- boprądnic zaleca, aby wymienione przyrządy pomiarowe miały po- działkę z większym zakresem wskazań niż zakres odpowiadający znamionowym wielkościom prądnicy. Np. amperomierze w obwodzie stojana powinny mieć zakresy wskazań 150 -r- 200% wielkości znamionowej, woltomierze – 115% wielkości znamionowej. Wreszcie amperomierze i woltomierze w obwodzie wzbudzenia powinny mieć zakresy wskazań równe 115% wielkości znamionowej.

Przyrządy pomiarowe elektryczne w maszynowni zainstalowane w pobliżu turbiny służą dla zorientowania obsługi o warunkach pracy prądnicy. Normalnie stosuje się następujące przyrządy pomiarowe: amperomierz włączony w jedną z faz stojana i1 watomierz.

Dla kontroli stanu cieplnego prądnicy stosuje się przyrządy pomiarowe do sprawdzania temperatury uzwojenia i stali stojana, temperatury powietrza chłodzącego, temperatury wody chłodzącej w każdej sekcji chłodnicy oraz temperatury oleju w łożyskach.

Zostaw komentarz

Archiwa