Obsługa prądnicy

Obsługa prądnicy powinna również kontrolować nagrzanie powietrza chłodzącego, czyli różnicę między temperaturą na wylocie i wlocie prądnicy. Dla większości prądnic nagrzanie to wynosi 25 do L0 °C. Powinno ono być zapisywane, gdyż nadmierny wzrost nagrzania wskazuje na nieprawidłowe działanie urządzeń chłodniczych.

Opiekę nad komutatorem i pierścieniami ślizgowymi prądnicy ma dyżurny elektryk, który powinien dokonywać okresowych oględzin sprawdzając, czy szczotki nie iskrzą, czy nie są obluzowane lub się nie zacięły w obsadach, czy krawędzie szczotek nie są wyszczerbione lub też czy niektóre szczotki nie zostały zużyte nadmiernie. Przy stwierdzeniu iskrzenia wszystkich szczotek na komutatorze lub pierścieniach ślizgowych należy komutator lub pierścienie przetrzeć suchą płócienną szmatką. Dla ułatwienia czyszczenia można szmatkę zwilżyć w skażonym spirytusie. Jeżeli iskrzenie nie ustępuje, konieczne jest przeszlifowanie komutatora lub pierścieni za pomocą ściernego płótna nałożonego na specjalny trzymak. Jeśli iskrzenie nadal występuje, należy sprawdzić, czy nie są wykruszone poszczególne szczotki, i w razie potrzeby wymienić je, a ponadto wskazane jest sprawdzenie, czy docisk wszystkich szczotek jest jednakowy. Powinien on wynosić 150 -4- 300 G’cm2, a sprawdzamy go przy pomocy wagi sprężynowej. Iskrzenie szczotek na komutatorze wzbudnicy może być wywołane różnymi przyczynami. Np. równomierne iskrzenie wszystkich szczotek po ich wymianie jest spowodowane przeważnie nieodpowiednim rodzajem nowych szczotek, które należy wymienić na właściwe. Jeśli wszystkie szczotki lub część ich iskrzy, a jednocześnie stwierdzi się wzrastające zanieczyszczenie komutatora”, to należy komutator wytrzeć szmatką z lekka zwilżoną w benzynie, wytrzeć szczotki suchą szmatką, a w razie potrzeby przeszlifować komutator. Miejscowe iskrzenie pod szczotkami jednej biegunowości spowodowane jest zwykle zwarciem w uzwojeniu bieguna zwrotnego. Należy miejsce zwarcia wyszukać i zwarcie usunąć. Jeśli iskrzenie wzrasta z obciążeniem, to przyczyną jest przeważnie zakleszczanie się szczotek w obsadach. Należy wówczas dobrać właściwe szczotki i oczyścić oprawy tak, aby szczotki mogły się swobodnie przesuwać. Przyczyną iskrzenia szczotek połączonego z ich drganiem może być nierówność powierzchni komutatora, który należy przeszlifować, a w miarę potrzeby nawet przetoczyć.

Zostaw komentarz

Archiwa