Zabezpieczenie ziemnozwarciowe silników

Schemat takiego zabezpieczenia przedstawiono na rys. 13-29. Zastosowano komplet przekaźników ponadnapięciowych i, 2, 3 zasi- lanych przez przekładniki napięciowe przyłączone do szyn zbiorczych rozdzielni. Przekaźniki włączone są na napięcia międzyprze- wodowe. Zastosowanie trzech przekaźników podnapięciowych z zestykami połączonymi posobnie umożliwia działanie zabezpieczenia tylko przy zaniku napięcia na wszystkich trzech fazach i zapobiega zadziałaniu zabezpieczenia przy prze”paleniu się jednego bezpiecznika w obwodach napięciowych. Chcąc uzyskać różne czasy wyłączania dla poszczególnych grup silników przewidziano przekaźniki zwłoczne 4 i 5 i dwa przekaźniki pośrednie wyjściowe 6 i 7 podający impulsy wyłączające poszczególne silniki’ i sygnalizujące zadziałanie zabezpieczenia. Dodatkowe zestyki rozwierne przekaźników zwłocznych włączają oporniki dodatkowe 8 i 9 w obwody ich cewek, co umożliwia długotrwałe utrzymywanie tych przekaźników pod napięciem.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe silników. Zabezpieczenie przeciwko ł-biegunowym zwarciom uzwojeń silników z kadłubem stosuje się tylko w sieciach o prądzie doziemnym przekraczającym 10 A występującym w rozległych sieciach kablowych. Stosuje się przekaźnik nadmiarowo-prądowy, zasilany przez przekładnik pierścieniowy (rys. 13-11). Zabezpieczenie wyłącza silnik bezzwłocznie.

Wymaga się, aby zabezpieczenie ziemnozwarciowe silników działało nie tylko przy doziemieniach na zaciskach silnika, ale również wewnątrz uzwojenia. Zakładając gwiazdowy układ połączeń żąda się zwykle, aby zabezpieczenie ziemnozwarciowe działało jeszcze przy doziemieniach w odległości 30% zwojów licząc od punktu gwiazdowego. Prąd doziemny wynosi w tym przypadku 30% prądu doziemnego przy doziemieniach na zaciskach. Przekaźnik musi więc działać przy prądzie doziemnym w obwodzie pierwotnym wynoszącym 3 A, Zadanie to spełnić może tylko bardzo czuły nowoczesny przekaźnik o niewielkim zapotrzebowaniu mocy do rozruchu (ok 0,04 VA).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>