Zabezpieczenia silników indukcyjnych

Rodzaje uszkodzeń i nienormalnych stanów pracy silników. Najczęściej spotykanym nienormalnym stanem pracy silników jest przepływ przez uzwojenie prądu o natężeniu zwiększonym na skutek: 1) mechanicznego przeciążenia napędzanej maszyny, 2) obniżenia napięcia sieci i 3) przerwy w jednej fazie w obwodach zasilających. Zwiększenie prądu powoduje nagrzanie uzwojeń ponad dopuszczalną granicę, co może znacznie skrócić żywotność izolacji.

Najczęściej występują następujące uszkodzenia silników: 1) dwu i trójfazowe zwarcia w uzwojeniach, 2) zwarcia 1-biegunowe z kadłubem, 3) zwarcia międzyzwojowe w uzwojeniu 1 fazy. Rodzaje stosowanych zabezpieczeń silników zależą od typu, wielkości i napięcia znamionowego silników oraz od prawdopodobieństwa przeciążenia.

Dla zabezpieczenia silników przeciwko zwarciom międzyfazo- wym stosuje się zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe bezzwłoczne. Dla silników o mocy powyżej 2000 kW z wyprowadzonymi 6 końcami’ uzwojenia stosuje się zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Stosuje się również zabezpieczenie podnapięciowe, wyłączające silnik w razie zaniku lub większego a zarazem długotrwałego spadku napięcia.

Dla silników, które mogą być przeciążane przez maszyny napędzane, stasuje się zabezpieczenie przeciążeniowe działające na sygnał lub wyłączające silniki napędzające mniej ważne maszyny pracujące bez obsługi. Dla silników zasilanych siecią z uziemionym zerem i o prądzie doziemnym powyżej 10 A stosuje się zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

Zostaw komentarz

Archiwa
www