Wytrzymałość mechaniczna urządzeń rozdzielczych

Wszystkie części składowe rozdzielni, to jest przyrządy i ich konstrukcje wsporcze, muszą być wytrzymałe na siły mechaniczne występujące zarówno przy normalnej pracy, jak i przy zwarciach. W stanie spoczynku działają jedynie siły ciężkości. Podczas zamykania i otwierania łączników części ich narażone są na działanie sił potrzebnych do uruchomienia ich mechanizmów. Podczas zwarć na części wiodące prąd działają poza tym znaczne siły elektrodynamiczne, wywołane przez udarowy prąd zwarciowy (patrz rozdz. 5).

Siła działająca na równoległe przewody jest wprost proporcjonalna do kwadratu udarowego prądu zwarciowego oraz do długości tych przewodów, a odwrotnie proporcjonalna do ich wzajemnej odległości. Siły te mogą osiągnąć bardzo znaczne wartości i spowodować wygięcie lub nawet rozerwanie szyn zbiorczych i łączeniowych, pęknięcie izolatorów wsporczych i przepustowych, uszkodzenie części łączników, odkształcenie i zerwanie izolacji uzwojeń transformatorów’ i przekładników prądowych. Właściwy dobór urządzeń rozdzielczych ze względu na ich mechaniczną wytrzymałość na działanie sił dynamicznych prądów zwarciowych ma bardzo duże znaczenie dla pewności ruchu urządzenia. Na tabliczkach znamionowych przyrządów rozdzielczych podaje się wytrzymałość dynamiczną w kiłoam- perach lub jako wielokrotność prądu znamionowego. Wielkość tę na- łeży rozumieć jako największy dopuszczalny udarowy prąd zwarciowy, który przyrząd wytrzymuje bez uszkodzenia,

Zostaw komentarz

Archiwa