Konserwacja bezpieczników

Bezpieczniki wysokiego napięcia mają budowę zewnętrzną zbliżoną do odłączników jednobiegu- nowych. Najważniejszymi elementami bezpieczników są izolatory wsporcze i szczęki stykowe. Odnośnie konserwacji tych części ważne są wszystkie wskazania dotyczące konserwacji odłączników podane w punkcie 15.4.8. Sama wkładka bezpiecznikowa nie wymaga w zasadzie konserwacji. Przed jej wstawieniem należy tylko sprawdzić przy pomocy bateryjki kieszonkowej, czy nie ma przerwy w drucie topikowym bezpiecznika. W czasie pracy bezpiecznika należy rurę izolacyjną czyścić razem z innymi izolatorami. Po przepaleniu wkładki bezpiecznikowej należy ją wymienić. Przed wymianą wkładek bezpiecznikowych należy odbiór trójbiegunowo odłączyć od szyn zbiorczych za pomocą odłącznika mocy lub wyłącznika, tak aby podczas zakładania bezpiecznika nie mógł popłynąć prąd roboczy. Jeśli bezpiecznik połączony jest jedną stroną bezpośrednio z szynami zbiorczymi, można przepaloną rurę bezpiecznikową wymieniać pod napięciem. Należy do tego celu używać specjalnych kleszczy izolacyjnych, przeznaczonych dla danego napięcia znamionowego i badanych laboratoryjnie. Takie kleszcze powinny znajdować się zawsze w każdej rozdzielni wyposażonej w bezpieczniki wysokiego napięcia. Na kleszczach powinno być wyraźnie oznaczone napięcie znamionowe oraz termin ważności badania laboratoryjnego.

Zostaw komentarz

Archiwa