Wyłączniki pełnoolejowe

Wyłączniki olejowe stanowią jeden z najstarszych stosowanych dotychczas typów wyłączników wysokiego napięcia. Rozróżniamy tzw. wyłączniki pełnoolejotoe i małoolejowe, które omówione zostaną w punkcie następnym. Rys. 15-8 przedstawia zasadę budowy wyłącznika pełnoolejowego. W wyłączniku tym olej spełnia rolę ośrodka izolującego oraz gasiwa. Kocioł 1, wykonany z blachy stalowej, wyłożony jest wewnątrz warstwą materiału izolacyjnego (preszpanu) 2 mającą utrudnić przerzucenie się luku na uziemioną część stalową kotła. W starszych wykonaniach kotły miały kształt prostopadłościanu, obecnie wykonuje się kotły cylindryczne. Kocioł przykryty jest pokrywą 4 z żeliwa, staliwa lub spawaną z blach stalowych. W pokrywie umocowanych jest sześć izolatorów przepustowych 5, do których są przymocowane styczki stałe 6. Styczki ruchome 7 połączone są metalowymi poprzeczkami 8, umocowanymi na drążkach izolacyjnych 8, poruszanych przez system cięgien i dźwigni napędu 10. Sprężyna 11 przyspiesza ruch poprzeczki w dół przy wyłączaniu. W pokrywie umieszczony jest pływakowy wskaźnik poziomu oleju 12. Wskaźnik ten może być również wykonany jako rurkowy i umocowany na kotle. Do pokrywy przytwierdzona jest również rura 13, łącząca z atmosferą przestrzeń powietrzną pod pokrywą, tzw. poduszką powietrzną.

Wyłączniki pełnoolejowe wykonywane były dawniej z zestykami nożowymi (rys. 15-9). Obecnie stosuje się albo zestyki klockowe, w których powierzchnia stykowa styczki stałej jest płaska, a powierzchnia styczki ruchomej tworzy część powierzchni kuli, albo zestyki tulipanowe ze styczkami stałymi w kształcie gniazdka, a ruchomymi w kształcie wtyczki. Wyłącznik pełnoolejowy ma w każdym biegunie po dwa zestyki’, jest to więc wyłącznik dwu- przerwowy. W wyłącznikach na niższe napięcia i niezbyt wysokie moce wyłączalne wszystkie bieguny umieszczone są we wspólnym kotle, wyłączniki takie nazywamy jednokotłowymi. Dla najwyższych napięć i dużych mocy wyłączalnych stosuje się wyłącznik i trójkotłowe, w których każdy biegun umieszczony jest w oddzielnym kotle olejowym.

Zostaw komentarz

Archiwa
outdoor fitness