Wyłączniki pełnoolejowe cz. II

W czasie rozwierania się zestyków wyłącznika powstają dwa luki elektryczne na każdy biegun (patrz rys. 15-S'.Wokół każdego luku powstaje pęcherz gazów, będących produktem rozkładu oleju pod wpływem wysokiej temperatury. W pęcherzu znajduje się około 7{Po wodoru, który ułatwia gaszenie łuku. Pod działaniem sił elektrodynamicznych łuki dwóch przerw jednego bieguna wychylają się na zewnątrz. Energia łuku zużywa się częściowo na rozkład, a częściowo na podgrzanie oleju. Podczas kolejnych przejść prądu przez zero łuk gaśnie i zapala się ponownie tak długo, aż styczki rozejdą się na dostateczną odległość. Łuk gaśnie ostatecznie po kilku do kilkunastu półokresach. Gazy powstające przy gaszeniu łuku powiększają ciśnienie w kotle. Poduszka powietrzna pod pokrywą wyłącznika gra tu rolę amortyzatora. Nadmiar gazów uchodzi na zewnątrz przez rurę wydmuchową. Przy zbyt wysokim poziomie oleju, a zatem przy zmniejszonej poduszce powietrznej gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz kotła może spowodować jego rozsadzenie. Zbyt niski poziom oleju może spowodować samozapłon gorących gazów palnych w przestrzeni poduszki powietrznej, co może być również powodem rozsadzenia wyłącznika. Z tego powodu należy baczną uwagę zwracać na utrzymanie poziomu oleju ściśle na przepisanej wysokości. Ze względu na wydzielanie się gazów palnych przy gaszeniu łuku w wyłącznikach pełnoolejowych, jak też ze względu na niebezpieczeństwo rozsadzenia kotła wyłącznika przy budowie rozdzielni wyposażonych w wyłączniki tego typu stosuje się specjalne środki ostrożności, polegające na oddzieleniu pomieszczeń, w których ustawione są wyłączniki, od reszty rozdzielni przy pomocy ścianek, oraz na ustawianiu wyłączników nad dołami przystosowanymi do przyjęcia i zgaszenia oleju w razie ewentualnego rozsadzenia wyłącznika. Pomieszczenia wyłączników muszą być przewietrzane dla odprowadzania gazów na zewnątrz.

Zostaw komentarz

Szamba Betonowe Stalowa Wola
Sprzątanie mieszkań Trójmiasto dobry rzeczoznawca majątkowy warszawa dzwigi zielona gora Szamba Betonowe Stalowa Wola
Archiwa
dzwigi zielona gora