Wyłączniki pełnoolejowe cz. II

W czasie rozwierania się zestyków wyłącznika powstają dwa luki elektryczne na każdy biegun (patrz rys. 15-S’.Wokół każdego luku powstaje pęcherz gazów, będących produktem rozkładu oleju pod wpływem wysokiej temperatury. W pęcherzu znajduje się około 7{Po wodoru, który ułatwia gaszenie łuku. Pod działaniem sił elektrodynamicznych łuki dwóch przerw jednego bieguna wychylają się na zewnątrz. Energia łuku zużywa się częściowo na rozkład, a częściowo na podgrzanie oleju. Podczas kolejnych przejść prądu przez zero łuk gaśnie i zapala się ponownie tak długo, aż styczki rozejdą się na dostateczną odległość. Łuk gaśnie ostatecznie po kilku do kilkunastu półokresach. Gazy powstające przy gaszeniu łuku powiększają ciśnienie w kotle. Poduszka powietrzna pod pokrywą wyłącznika gra tu rolę amortyzatora. Nadmiar gazów uchodzi na zewnątrz przez rurę wydmuchową. Przy zbyt wysokim poziomie oleju, a zatem przy zmniejszonej poduszce powietrznej gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz kotła może spowodować jego rozsadzenie. Zbyt niski poziom oleju może spowodować samozapłon gorących gazów palnych w przestrzeni poduszki powietrznej, co może być również powodem rozsadzenia wyłącznika. Z tego powodu należy baczną uwagę zwracać na utrzymanie poziomu oleju ściśle na przepisanej wysokości. Ze względu na wydzielanie się gazów palnych przy gaszeniu łuku w wyłącznikach pełnoolejowych, jak też ze względu na niebezpieczeństwo rozsadzenia kotła wyłącznika przy budowie rozdzielni wyposażonych w wyłączniki tego typu stosuje się specjalne środki ostrożności, polegające na oddzieleniu pomieszczeń, w których ustawione są wyłączniki, od reszty rozdzielni przy pomocy ścianek, oraz na ustawianiu wyłączników nad dołami przystosowanymi do przyjęcia i zgaszenia oleju w razie ewentualnego rozsadzenia wyłącznika. Pomieszczenia wyłączników muszą być przewietrzane dla odprowadzania gazów na zewnątrz.

Zostaw komentarz

Archiwa