Urządzenia akumulatorni z uwzględnieniem przepisów BHP cz. II

W akumulatorni stosuje się oświetlenie elektryczne, przy czym oprócz oświetlenia głównego przewiduje się zawsze oświetlenie zapasowe, które jest zasilane z baterii znajdującej się w akumulatorni. Instalacje oświetleniowe wykonuje się kabelkiem OKGao lub też gołymi przewodami miedzianymi, prowadzonymi na gaikach lub rolkach porcelanowych. Odległość między przewodami oraz odległość ich od ścian i sufitu powinna wynosić przynajmniej 50 mm. Oprawki żarówek wykonane z materiału izolacyjnego należy z żarówkami umieszczać w wodoszczelnych oprawach oświetleniowych z uszczelnieniem kwasoodpornym. Bezpieczniki, wyłączniki oraz gniazdka wtyczkowe należy umieszczać na zewnątrz akumulatorni. Lampy przenośne używane w akumulatorni powinny być na napięcie 24 V, a oprawy tych lamp muszą być zaopatrzone w siatki ochronne.

Temperatura w akumulatorni nie powinna być niższa od + 5 °C, nie powinna ona jednak przekraczać 25 °C, a pożądane jest, aby była stała. Akumulatory w naczyniach szklanych ustawiane są na stojakach wykonanych ze smolistego drewna sosnowego, uprzednio wysuszonego i nasyconego pokostem. Części stojaków należy ze sobą łączyć tylko za pomocą kołków z drewna twardego bez sęków i nasyconych pokostem. Stojaki ustawione są poziomo na podkładkach z suchego drewna. Stojaki od podkładów izoluje się płytkami szklanymi. Na stojakach ustawia się naczynia na izolatorach porcelanowych o wysokości co najmniej 120 mm.

W pomieszczeniu, w którym są przetwornice, ustawiamy zwykle również tablice rozdzielcze, na których przewiduje się sterowanie, sygnalizację i przyrządy pomiarowe dla urządzeń prądu stałego.

W pomieszczeniu pomocniczym wykonanym tak jak akumulator- nia musi być zainstalowany zlew kamionkowy oraz woda bieżąca. W pomieszczeniu tym magazynuje się kwas, wodę destylowaną oraz części zapasowe baterii.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami na drzwiach akumulatorni powinien być umieszczony napis „Akumu- latornia“, a pod nim napisy: „Niebezpieczeństwo ognia“, „Wejście z ogniem wzbronione“, „Palenie w akumulatorni wzbronione“.

Do wyposażenia akumulatorni należą następujące przyrządy pomiarowe: areometry do pomiaru gęstości elektrolitu, termometr do pomiaru temperatury elektrolitu i przenośny woltomierz do prądu stałego z podziałką od 0 do 3 V, Ponadto w akumulatorni powinna być lampa przenośna lub latarka elektryczna, naczynie do dolewania elektrolitu, odczynniki do badania kwasu i wody, a ponadto ubrania i okulary ochronne.

Zostaw komentarz

Archiwa