Instalacje przewodami płaszczowymi i kabelkowymi

Przewody płaszczowe i kabelkowe stosuje się do instalacji na tynku w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Przewody są dostarczane w krążkach zawierających 50 lub 100 m przewodu. Prowadzi się je w prostej linii bez zbędnych łuków na wysokości 20 – 30 cm od sufitu. Przystępując do wykonywania instalacji odwija się przewód i przepuszcza przez specjalne rolki prostujące. Łuki na przewodach płaszczowych wykonuje się za pomocą specjalnych cęgów do gięcia, przy czym promień łuku powinien wynosić 6 – 7 średnic przewodu. Przewody kabelkowe wygina się ręcznie, gdyż nie są one tak sztywne jak przewody płaszczowe.

Przewody płaszczowe i kabelkowe przymocowuje się do ścian przy pomocy odpowiednich uchwytów (rys. 22-8) rozmieszczonych dla przewodów płaszczowych w odstępach 46 – 50 cm, a dla prze- wodów kabelkowych w odstępach 20 – 25 cm. Przez ściany przeprowadza się przewody w rurkach izolacyjnych płaszczowych zakończonych z obu stron porcelanowymi tulejkami.

W pomieszczeniach wilgotnych wykonuje się instalacje przeważnie przewodami kabelkowymi, a do przymocowania do ścian stosuje się wtedy dwudzielne uchwyty bakelitowe. W pomieszczeniach tych używa się wodoszczelnych łączników i gniazd wtyczkowych, które uniemożliwiają wilgoci i gazom przedostania się do wnętrza. Ponadto stosowane są odgałęźne puszki bakelitowe lub żeliwne posiadające uszczelki gumowe w pokrywie dla zabezpieczenia przed wilgocią. Na rys. 22-9 przedstawiono przykład szczelnego wprowadzenia przewodu kabelkowego do puszki odgałęźnej. Dla szczelnego wprowadzenia przewodów kabelkowych do obudowy silników stosuje się mufki dławikowe złożone z rurki stalowej obustronnie nagwintowanej i z wkrętki dławikowej z uszczelką gumową. Rys. 22-10 przedstawia przykład prawidłowo wykonanego dławika uszczelniającego.

Zostaw komentarz

http://www.fachowe-sprzatanie.pl/ https://deckline.pl/uslugi/montaz-desek-kompozytowych-zabrze/ www.dekorplanet.pl
Archiwa
www.dekorplanet.pl