Samoczynne włączanie rezerwy

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do zwiększenia pewności ruchu systemów energetycznych są urządzenia do samoczynnego włączania rezerwy, nazywane w skrócie urządzeniami SZR ), stosowane przede wszystkim w rozdzielniach potrzeb własnych elektrowni, oraz do włączania rezerwowych linii zasilających ważne stacje rozdzielczo-przetwórcze. Stosuje się różne schematy urządzeń SZR w zależności od typu aparatury i od sposobu przyłączenia elementów zasilania rezerwowego. Od urządzeń SZR wymaga się w każdym przypadku: 1) stwierdzenia przerwy w zasilaniu przez źródło robocze i otwarcia wyłącznika zasilania roboczego oraz 2) podania impulsu zamykającego wyłącznik zasilania rezerwowego po czasie umożliwiającym prawidłowy samoroz- ruch silników (0,5 do 1,5 s). Pierwsze zadanie spełnia zabezpieczenie działające przy zaniku napięcia źródła zasilania roboczego, stanowiące część urządzenia SZR. Drugie zadanie spełnia automatyka zamykania wyłącznika zasilania rezerwowego po otwarciu wyłącznika zasilania roboczego. Aby urządzenie SZR mogło we wszystkich możliwych przypadkach działać prawidłowo, muszą być spełnione następujące warunki dodatkowe:

Jest to skrót „samoczynne załączanie rezerwy“, jednak wg Centr. Kom. Słown. Elektr. wyrażenie „załączanie“ obwodu lub wyłącznika jest nieprawidłowe.

– a) urządzenie nie powinno zadziałać gdy obydwa źródła zasilania są pozbawione napięcia

– b) urządzenie nie powinno zadziałać w przypadku przerwy na wtórnych obwodach napięciowych, spowodowanej np. przepaleniem się jednego z bezpieczników

– c) urządzenie powinno działać jednokrotnie, to znaczy, gdy istnieje trwałe zwarcie i otwarcie na skutek tego wyłącznika zasilania rezerwowego przez zabezpieczenie zwarciowe, urządzenie SZR powinno się zablokować.

Zostaw komentarz

Archiwa