Przykład urządzenia SZR

Przykład urządzenia SZR dla rezerwy ukrytej przedstawiono na rys, 19-7. Dwie sekcje robocze S[ i Sn rezerwują się wzajemnie.

W razie zaniku napięcia na jednej z nich otwiera się wyłącznik zasilającej linii, a zamyka wyłącznik sprzęgowy. Obydwie sekcje zasilane są wówczas z jednego źródła. Zastosowano tu te same ele- menty co w schemacie poprzednim. Na obydwu sekcjach zabudowane są po dwa przekaźniki podnapięciowe 1, 2, 3 i 4 przekazujące przy pomocy połączonych posobnie zestyków zwiernych i’ przekaźników zwłocznych 5 i 6 impulsy wyłączające wyłączniki zasilania roboczego. Drugie rozwierne zestyki przekaźników podnapięciowych, połączone równolegle blokują, za pośrednictwem przekaźników pomocniczych 7 i 8, działanie urządzenia SZR w razie braku napięcia na sekcji sąsiedniej. Otwarcie jednego z wyłączników zasilania normalnego powoduje zamknięcie wyłącznika sprzęgłowego poprzez przekaźniki pośrednie 9 i 10 z opóźnionym odpadaniem, które blokują urządzenie SZR po jednorazowym zadziałaniu. Na rys. 19-8 przedstawiono zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe zasilania roboczego 11 i 12 oraz sprzężenia 13. Błędne zadziałanie przy przepaleniu jednego z bezpieczników w obwodach napięciowych uniemożliwione jest w sposób analogiczny jak poprzednio. Do odstawiania urządzenia SZR służy wyłącznik 14.

Zostaw komentarz

Archiwa