Rodzaje kabli, ich ustrój i oznaczenia cz. III

Najczęściej stosuje się opancerzenie taśmowe. Kable opancerzone nie posiadające zewnętrznej powłoki ochronnej nazywamy kablami opancerzonymi gołymi. Powłokę ochronną z juty lub sznurków papierowych nasyconych masą asfaltową stosujemy w kablach układanych wprost w ziemi, aby ochronić pancerz przed korozją. Dla łatwego określenia budowy i rodzaju kabli przyjęto następujące umowne oznaczenia kabli krajowych:

– K – kabel z żyłami miedzianymi okrągłymi w izolacji z papieru, w gołej powłoce ołowianej

– AK – kąbel z żyłami aluminiowymi okrągłymi w izolacji z papieru, w gołej powłoce ołowianej

– KS – kabel z żyłami miedzianymi sektorowymi w izolacji z papieru, w gołej powłoce ołowianej

– AKS – kabel z żyłami aluminiowymi sektorowymi w izolacji z papieru, w gołej powłoce ołowianej

– KG – kabel z żyłami miedzianymi okrągłymi w izolacji gumowej w gołej powłoce ołowianej

– AKG – kabel z żyłami aluminiowymi okrągłymi w izolacji gumowej w gołej powłoce ołowianej.

– Dla określenia powłok ochronnych włóknistych lub opancerzenia stosuje się dodatkowe symbole:

– Ft – opancerzenie dwiema taśmami stalowymi

– Fo – opancerzenie warstwą stalowych drutów okrągłych

– Fp – opancerzenie warstwą stalowych drutów płaskich

– A – zewnętrzna osłona włóknista asfaltowa

– H – ekranowanie żył kablowych (literę tę umieszcza się przed wszystkimi pozostałymi oznaczeniami kabla).

– Dla przykładu podamy oznaczenia kilku najczęściej stosowanych rodzajów kabli:

– KFt – kabel z żyłami miedzianymi okrągłymi opancerzony taśmami stalowymi

– KSFt – kabel jak wyżej, lecz z żyłami sektorowymi

– KSFtA – kabel z żyłami miedzianymi sektorowymi, opancerzony taśmami stalowymi, w zewnętrznej osłonie włóknistej asfaltowanej

– AKSFtA – kabel jak wyżej, lecz z żyłami aluminiowymi HAKFtA – kabel z żyłami aluminiowymi ekranowanymi, opancerzony taśmami stalowymi, w zewnętrznej osłonie włóknistej asfaltowanej.

Dla oznaczenia liczby żył i ich przekrojów dodajemy do oznaczenia literowego cyfry, które określają kolejno liczbę żył kabla i przekroje żył, np. AKFtA3 X 10 r 6 – kabel z trzema aluminiowymi żyłami okrągłymi o przekroju 10 mm2 i z czwartą żyłą o przekroju 6 mm2, opancerzony taśmami stalowymi w zewnętrznej powłoce włóknistej asfaltowanej.

Zostaw komentarz

Archiwa