Układanie kabli w budynkach i na zewnątrz budynków

W budynkach układamy kable na ścianach, sufitach, konstrukcjach budowlanych, w podłodze oraz w kanałach lub tunelach. Aby uzyskać większe bezpieczeństwo pożarowe i lepsze warunki chłodzenia kabli wewnątrz budynków, układamy kable bez zewnętrznej osłony z materiałów włóknistych. Zaprawa wapienna działa szkodliwie na kable i dlatego przez ściany, stropy i sufity przeprowadzamy kable przez wmurowane rury kamionkowe lub stalowe. Aby uniknąć korozji gołych kabli przy zetknięciu się z zaprawą wapienną lub betonem, nie wolno układać kabli bezpośrednio na ścianach i sufitach i należy stosować odpowiednie uchwyty. Kable opancerzone można układać na podłodze lub na dnie kanału, ale tylko w pomieszczeniach suchych.

Na rys. 24-2 przedstawiono jeden ze sposobów zamocowania kabli na ścianie, a na rys. 24-3 zamocowanie kabli prowadzonych po suficie przy zastosowaniu uchwytów podwójnych. Kable prowadzone na ścianach lub na podłodze należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 2,5 m od podłogi. Prowadzenie kabli poziomo na ścianie do wysokości 2,5 m od podłogi nie jest zalecane. Jeśli jest to jednak konieczne, układa się kable w rurach ochronnych lub też zabezpiecza się je osłonami z blachy stalowej lub siatki. Jako ochronę stosujemy rury gazowe, przy czym dla ka- kabla na ścianie

Przy równoległym prowadzeniu kabli w elektrowniach należy między kablami energetycznymi zachować odstępy równe średnicy zewnętrznej kabli, ale niemniejsze niż 35 mm. Dla kabli sterujących wystarczają odstępy 5 mm. Przy JL_ prowadzeniu kabli na zawieszeniach przedstawionych na rys. 24-2 należy odstępy między zawieszeniami stosować niewiększe od 0,8 m przy układaniu poziomym i niewiększe od 2 m przy układaniu pionowym. Jeśli kable energetyczne i sterujące są prowadzone na wspólnych konstrukcjach, to z reguły osobno grupujemy kable energetyczne, przy czym odstęp między kablami energetycznymi i sterującymi nie powinien być mniejszy niż 250 mm.

Zostaw komentarz

Archiwa
Czyszczenie Wentylacji / Warszawa - projekt wentylacji - projekt instalacji sanitarnych