Układanie kabli w budynkach i na zewnątrz budynków cz. II

Na rys. 24-4 przedstawiono szyb kablowy przyścienny. Przykład prowadzenia kabli w podłodze przedstawia rys. 24-5 i 24-6. Kanały kablowe wykonuje się jako pojedyncze (rys. 24-7) lub też podwójne (rys. 24-8) stosowane przy większej liczbie kabli. Szerokość pojedynczych kanaiów nie przekracza zwykle 1 m. Jako pokrycie stosujemy zbrojne płyty betonowe. W głębokich kanałach kablowych (rys. 24-9) układa się kable na ścianach i na dnie kanału. Czasem wykonywane są tunele kablowe, w których kable układa sią na ławach betonowych lub na stalowych konstrukcjach nośnych. Tunele mają takie wymiary, aby wewnątrz mógł się swobodnie poruszać człowiek. Na rys. 24-10 przedstawiono przykładowo tunel kablowy z ławami betonowymi. Tunele powinny posiadać przynajmniej dwa wejścia tak rozmieszczone, aby z każdego miejsca tunelu można było wyjść omijając miejsce ewentualnego zakłócenia. Aby uzyskać dobre chłodzenie kabli złożonych w tunelach, układa Śię na jednej ławie nie więcej niż 4 kable, przy czym w miarą możliwości daje się ławy lub konstrukcje nośne z obu stron tunelu. Kable powinny być ułożone w odległości co najmniej 80 mm od ścian. Jeśli w jednym tunelu są układane kable silnoprądowe i sterownicze, to powinno sią układać na oddzielnych półkach kable energetyczne na napięcie wyższe od 1 kV, energetyczne na napięcie do 1 kV i sterujące, przy czym w tunelach dwustronnych układamy po jednej stronie kable energetyczne na napięcie ponad 1 kV, a po drugiej pozostałe kable.

Zostaw komentarz

Archiwa