Układanie kabli w budynkach i na zewnątrz budynków cz. III

Do budynków wprowadzamy kable przez odcinki rur stalowych, kamionkowych lub żeliwnych wmurowanych w ściany lub fundamenty budynku. Rury te powinny mieć średnicę do dwóch razy większą od zewnętrznej średnicy kabla. Przy wprowadzeniu kilku równoległychkabli do budynku odstęp między rurami (w świetle) powinien wynosić przynajmniej 100 mm.

Na zewnątrz budynków układamy zwykle kable bezpośrednio w ziemi. Głębokość ułożenia kabli na napięcie do 10 kV wynosi 80 cm, a kabli wyższych napięć – 100 cm. Kable układa się na warstwie piasku o grubości 10 cm, Po ułożeniu kabla przjsypuje się go taką samą warstwą piasku. Uzyskuje się przez to dobre przyleganie piasku i ziemi do kabla, a więc lepsze warunki chłodzenia. Aby zabezpieczyć kable przed uszkodzeniami mechanicznymi, przykrywa się je na całej długości cegłami lub płytkami betonowymi ułożonymi bezpośrednio na górnej warstwie piasku. Na rys. 24-11 przedstawiono przekrój rowu kablowego. Przy równoległym układaniu kilku kabli we wspólnym rowie należy zachować między nimi odpowiednie odstępy. Dla kabli o napięciu do 10 kV odstęp powinien wynosić w świetle 10 cm, a dla kabli wyższych napięć – 25 cm. Odstępy te można zmniejszyć stosując między kablami przegrodę z cegieł lub płyt betonowych.

Kable układa się na zewnątrz budynków w kanałach lub tunelach wówczas, gdy brak miejsca nie pozwala na zastosowanie dostatecznie szerokich rowów kablowych lub też gdy warunki ruchowe wymagają zapewnienia możliwie szybkiej wymiany kabli.

Zostaw komentarz

Archiwa