Rodzaje kabli, ich ustrój i oznaczenia

Kabel jest to przewód elektryczny składający się z jednej lub kilku skręconych razem odizolowanych od siebie żył otoczonych szczelną powloką, która chroni izolację żył przed wpływami atmosferycznymi lub chemicznymi. Kabel obolowiony jest to przewód izolowany jedno- lub wielożyłowy posiadający powłokę ołowianą i nadającą się do układania w ziemi.

Kable elektroenergetyczne składają się z trzech zasadniczych części: jednej lub kilku żył przewodzących prąd, izolacji i powłok ochronnych. Zadaniem izolacji jest wzajemne odizolowanie żył i metalowych części nie przewodzących prądu. Powłoki ochronne kabla zabezpieczają izolację kabla przed wpływami atmosferycznymi i chemicznymi oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Żyły kablowe wykonuje się z miękkiej miedzi przewodowej lub z półtwardego aluminium przewodowego. Przekrój żyły może być okrągły lub sektorowy (rys. 24-1), Normalne przekroje żył kabla są następujące: 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800 1000 mm2.

W zależności od rodzaju prądu i rodzaju sieci posiadają kable elektroenergetyczne od 1 do 4 żył. W dwuprzewodowych sieciach prądu stałego i w sieciach jednofazowych prądu zmiennego stosujemy kable trójżyłowe, a w.czteroprzewodowych sieciach prądu trójfazowego niskiego napięcia – kable czterożyłowe. Ponadto są wykonywane kable wielożyłowe na napięcie znamionowe 1 kV stosowane np. w obwodach wtórnych elektrowni i stacji. Przemysł krajowy wykonuje wielożyłowe kable miedziane o przekroju 6 X 1,5 do 24 X X 1,5 mm2 i 5 X 2,5 do 24 X 2,5 mm3 oraz wielożyłowe kable aluminiowe o przekroju 5 X 2,5 do 24 X 2,5 mm2. Wykonywane są również kable z żyłami pomocniczymi. Kable te oprócz żył służących do przewodzenia prądu posiadają żyły pomocnicze o mniejszym przekroju niż żyły prądowe. Żyły pomocnicze służą np. do kontroli temperatury kabla, włączenia przekaźników itp. Aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i. elektryczną kabli, stosuje się pewne minimalne przekroje żył, których wartości zamieszczono w tabl. 24-1 w zależności od napięcia znamionowego kabla. –

Zostaw komentarz

Archiwa