Napędy wyłączników

W napędzie sprężynowym do zamykania wyłącznika służą sprężyny, które muszą być uprzednio napięte ręcznie lub silnikiem za pomocą przekładni ślimakowej. Napęd ma zapadkę, która utrzymuje sprężyny w stanie napiętym. Zwalniając zapadkę ręcznie, lub elektromagnesem powodujemy zamknięcie wyłącznika i równocześnie napięcie sprężyn otwierających w samym wyłączniku. Napęd działa pewnie i szybko. Są napędy sprężynowe pozwalające jednorazowym napięciem sprężyn wykonać kilkakrotne zamknięcie.

Napęd silnikowy stosowany jest często zwłaszcza w mniejszych urządzeniach rozdzielczych. Widok zewnętrzny takiego napędu przedstawiono na rys. 15-11. Pod widoczną na rysunku osłoną umieszczony jest silnik elektryczny, przekładnia redukująca liczbę obrotów silnika, sprzęgło cierne, system dźwigni, zapadek i przełączników pomocniczych oraz cewki impulsowe.

Stosuje się silniki prądu stałego, uniwersalne silniki kolektorowe lub silniki trójfazowe zwarte. Silnik elektryczny dostarcza bezpośrednio siły do zamykania wyłącznika w przeciwieństwie do napędów sprężynowych, w których silnik służy do napinania sprężyn. Działanie napędu silnikowego trwa ułamek sekundy. Celem umożliwienia dalszego ruchu silnika po zamknięciu wyłącznika zastosowano sprzęgło cierne. Łagodzi ono również szarpnięcia przy rozruchu silnika. Impuls włączający przekazywany jest silnikowi ręcznie lub przez automatykę, np. przez samoczynne włączanie rezerwy. Po wykonaniu czynności zamknięcia wyłącznika silnik musi się obracać w kierunku przeciwnym, aby doprowadzić mechanizm do położenia pierwotnego. W razie uszkodzenia silnika możliwe jest ręczne włączenie napędu za pomocą dźwigni ręcznej widocznej na rys. 15-11. napędem powietrznym spotkaliśmy się już przy omawianiu wyłączników powietrznych. Napędy podobnej budowy stosowane są również dla innych typów wyłączników. Energii do otwierania i zamykania wyłączników dostarcza powietrze sprężone działając na tłok poruszający się wewnątrz cylindra. Sprężone powietrze dostarczane przez sprężarkę magazynowane jest w zbiorniku ustawionym w pobliżu wyłącznika lub stanowiącym część samego wyłącznika. Stosuje się napędy powietrzne o działaniu jednostronnym lub dwustronnym. Schemat działania jednostronnego napędu po wietrznego przedstawia rys. 15-20. Napęd tego typu stosuje się do wyłączników, których zestyki utrzymywane są w położeniu zwartym przez zamek zatrzaskowy, a wyłączanie odbywa się przez działanie sprężyn w wyłączniku, które są napięte przy zamykaniu. Powietrzny napęd jednostronny składa się z tłoka 1, poruszającego się w cylindrze 2 i z podwójnego tłoczka 3 sterowanego elektromagnesem 4. Powietrze działa na tłok tylko od spodu, powodując jego ruch w górę. Ruch powrotny tłoka po wypuszczeniu powietrza z cylindra odbywa się pod wpływem działania sprężyny 5.

Zostaw komentarz

Archiwa