Magnetyczne wskaźniki

Sterownik, jak wspomniano, ma trzy komplety zestyków przełączających. Zestyki sterownika 9 – 11 i 10 – 12 służą do sygnalizacji akustycznej. Zestyki skrajne 5 – 7 i 6 – 8 (łączące się przy naciśniętym pokrętle) służą do ’wysyłania impulsów bądź do cewki uruchamiającej mechanizm pneumatyczny zamykający wyłącznik W, bądź do cewki m otwierającej wyłącznik. Trzeci komplet zestyków 2 – 3 – 4 służy do sygnalizacji optycznej lampką L.

Magnetyczne wskaźniki (K) położenia odłączników (O) składają się z dwóch cewek i białej tarczy okrągłej z czarnym paskiem. Pod wpływem przepływu prądu przez jedną z tych cewek tarcza wskazująca magnetycznego wskaźnika położenia przekręca się, a czarny pasek ustawia się pionowo lub poziomo. Jeżeli żadna z cewek nie znajduje się pod napięciem, tarcza wskazująca ustawia się pod kątem 45°. Wskaźniki magnetyczne K sterowane są przez pary zestyków przełączających 11 – 21 i 12 – 22 zabudowanych na odłącznikach O. Obwody prądu stałego do sterowania i sygnalizacji są rozdzielone i zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami topikowymi, przy czym bezpieczniki obwodu sygnalizacji przyłączone są za bezpiecznikami obwodu sterowania. Układ taki umożliwia łatwe stwierdzenie przepalenia się któregokolwiek z bezpieczników w obwodzie sterowania lub sygnalizacji, co łatwo poznać można po ustawionych skośnie wskaźnikach położenia odłączników. Chcąc zamknąć wyłącznik należy przekręcić sterownik w położenie z. Obwód lampki przełącza się przy tym na zwarty zestyk pomocniczy 13 – 23, a lampka zapala się. Przekręcając sterownik dalej w położenie impulsowe włączające doprowadzamy plus obwodu sterowania do cewki mz zamykającej wyłącznik W. Po zamknięciu wyłącznika zestyk 13 – 23 przerywa obwód lampki w sterowniku. W czasie ruchu zamykania wyłącznika zestyk przelotowy 3 – 4 zostaje przejściowo zwarty nie wywołuje to jednak żadnych skutków, ponieważ połączony posobnie zestyk sterownika 9 – 11 bądź 10 – 12 jest w położeniach impulsowych rozwarty. Analogicznie przebiega otwieranie wyłącznika przez zabezpieczenie lub zamykanie go przez automatykę, np. samoczynnego włączania rezerwy. W tych przypadkach sterownik nie znajduje się w położeniu impulsowym, a jego zestyk 9 -11 lub 10 -12 jest zwarty. Na skutek tego chwilowe zwarcie zestyku przelotowego 3 – 4 na wyłączniku powoduje podanie krótkotrwałego impulsu na przekaźnik pomocniczy syreny wspólny dla wszystkich pól nastawni. Przekaźnik ten ma dwa zestyki zwierne, z których dolny podtrzymuje krótkotrwały impuls, a górny uruchamia syrenę c. Odstawianie sygnału akustycznego odbywa się przez ręczny przycisk b powodujący odpadnięcie przekaźnika pomocniczego a syreny. Układ przedstawiony na rys. 19-3 wymaga do po- łączenia wyłącznika z nastawnią 8 żył kabla sterowniczego. Dla każdego odłącznika potrzeba dodatkowo po 2 żyły w kablu sterowniczym.

Zostaw komentarz

Archiwa