Budowa zestyków i sposoby przyspieszania gaszenia luku

Poza zestykami głównymi, przewodzącymi prąd roboczy, wyłączniki posiadają często oddzielne styczki opaleniowe, mające za zadanie gaszenie łuku. Styczki te tworzą często rożki, które wraz z cewkami gasikowymi powodują elektromagnetyczny wydmuch łuku pomiędzy ścianki komory gaszącej wykonanej z materiału izolacyjnego odpornego na działanie łuku podobną komorę przedstawiono na rys. 26-13. Początkowo łuk elektryczny powstaje pomiędzy stycz- ką ruchomą i stałą głównego zestyku. Następnie łuk przeskakuje na rożki, a w obwód prądu włączone zostają cewki wydmuchu magnetycznego, które wywołują znaczne natężenie pola magnetycznego w poprzek komory. Rolę wzmacniającą działanie wydmuchu magnetycznego odgrywają tu cztery nabiegunniki, po dwa z każdej strony komory gasikowej.

Przystosowanie wyłącznika do samoczynnego działania. Wyłączniki zapadkowe mogą być wyposażone w różnego typu wy- zwalacze i przekaźniki, powodujące samoczynne działanie wyłącznika przy przetężeniach lub przy zaniku napięcia. Wyłącznik ATK-1500, przedstawiony na schemacie rys. 26-11, wyposażony jest w trzy pierwotne wyzwalacze elektromagnesowe 4, w cewkę zanikową 2 i wybijakową 3 oraz trzy wtórne przekaźniki cieplne, działające na wspólny zestyk 7, przerywający obwód cewki zaniko- wej 2. Równolegle do przycisku sterowniczego wyłączającego 11 włączone mogą być zestyki zwierne przekaźników wtórnych dowolnego typu,’które mogą powodować wyłączenie wyłącznika, zamykając obwód cewki wybij akowej 3.

Samoczynny wyłącznik instalacyjny. Do samoczynnych wyłączników niskiego napięcia zaliczamy również samoczynne wyłączniki instalacyjne. Są to bardzo małe jednobiegunowe wyłączniki na prąd znamionowy od kilku do kilkunastu amperów, zastępujące bezpieczniki topikowe w instalacjach oświetleniowych. Często wykonuje się te wyłączniki tzw. instalacyjne w kształcie umożliwiającym wkręcenie ich do gniazd bezpiecznikowych (rys. 26-12 a).

Poza tym wykonuje się samoczynne wyłączniki instalacyjne w kształcie niewielkich pudełek z materiału izolacyjnego (rys. 26-12 b) przeznaczonych do montażu obok siebie na specjalnych tablicach. Do zamykania wyłącznika służy duży !przycisk, a do otwierania drugi przycisk o mniejszych wymiarach. Samoczynne wyłączniki instalacyjne wyposażone są w wyzwalacze cieplne, działające przy przeciążeniach oraz w wyzwalacze elektromagnetyczne działające bezzwłocznie w przypadku zwarć.

Zostaw komentarz

kotwy producent Solidne Szamba Betonowe https://kobietaistyl.pl/kim-jest-kaja-srodka-partner-instagram-dziecko/
Archiwa
https://kobietaistyl.pl/kim-jest-kaja-srodka-partner-instagram-dziecko/