Znaczenie systemów energetycznych

Tworzenie systemów energetycznych ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki narodowej. Przy należytym rozdziale obciążenia na współpracujące elektrownie uzyskujemy ekonomiczniejsze wykorzystanie urządzeń wytwórczych poszczególnych elektrowni. Ponadto mamy możliwość wykorzystania zapasów paliw miejscowych oraz zasobów wodnych. Duże znaczenie ma również zmniejszenie strat w liniach przesyłowych, co z kolei wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. Przy współpracy elektrowni wykorzystujemy przede wszystkim te elektrownie, które pracują z największą sprawnością. Pokrywają one podstawowe obciążenie systemu (patrz § 2.3).

Stworzenie systemów energetycznych umożliwia budowę elektrowni w pobliżu miejsc wydobycia paliw o małej wartości opałowej. Przewóz tych paliw do oddalonych elektrowni nie jest celowy ze względu na duży koszt, a przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni spalającej paliwa małowartościowe na dalsze nawet odległości jest tanie i łatwe przy dzisiejszym poziomie techniki. Cenną zaletą systemów energetycznych jest zwiększenie pewności dostawy energii dla wszystkich odbiorców, gdyż całkowite nawet wypadnięcie z ruchu jednej elektrowni włączonej w system spowoduje tylko wzrost obciążenia turbozespołów pozostałych elektrowni systemu, a w naj- gorszym razie pewne ograniczenie dostawy energii najmniej ważnym odbiorcom. Dopiero przez utworzenie systemów energetycznych uzyskano właściwe wykorzystanie elektrowni wodnych w okresach szczytowego obciążenia systemu energetycznego.

Zostaw komentarz

Archiwa