Wyłączniki gazowydmuchowe

Odmianę wyłączników gazowych stanowią wyłączniki gazowydmuchowe. Do gaszenia luku użyty jest tu gaz wydzielający się ze specjalnej wykładziny komór gaszących pod wpływem działania luku elektrycznego. Ponieważ ilość wydzielającego się gazu zależy od natężenie wyłączanego prądu, gaszenie łuku jest tym szybsze, im jest większe natężenie prądu. Wyłączniki gazowydmuchowe są proste i tanie, znalazły one szerokie zastosowanie dla niewielkich mocy wyłączalnych (rzędu 50 MVA).

Napędy wyłączników. Do zamykania i otwierania wyłączników stosuje się różnego rodzaju napędy ręczne lub mechaniczne. Do bezpośredniego napędu mniejszych wyłączników olejowych stosuje się koło nałożone na wale mechanizmu napędowego wyłącznika (patrz rys. 15-10). Koło działa na wałek wyłącznika za pośrednictwem zamka stanowiącego system dźwigni zapadkowych, służących: 1) do przenoszenia ruchu obrotowego na ruch styczek do góry podczas zamykania wyłącznika, 2) do trwałego utrzymywania wyłącznika w stanie zamkniętym oraz 3) do wyzwalania sprężyn rozwierających zestyki wyłącznika po zadziałaniu wyzwalaczy cewki wybij akowej lub 4) przy ręcznym pokręceniu koła w kierunku otwierania wyłącznika. Przy zamykaniu wyłącznika muszą być napięte sprężyny otwierające. Wymaga to znacznej siły, a przy większych typach wyłączników olejowych siła jednego człowieka może okazać się za mała, Z tego powodu dla większych wyłączników stosuje się dźwignie odpowiedniej długości. Bezpośredni ręczny napęd dźwigniowy wyłączników małoolejowych i wodnych stosuje się tylko jako rezerwę napędu mechanicznego.

Dążenie do scentralizowania obsługi rozdzielni w nastawni doprowadziło do zastosowania napędów zdalnych. Obecnie do zdalnego sterowania wyłącznikami wszelkich typów stosuje się napędy mechaniczne: sprężynowe, silnikowe, powietrzne lub elektromagne- sowe.

Zostaw komentarz

Archiwa