Urządzenia elektryczne i energetyczne

Urządzenia elektryczne i energetyczne s z tych linii nie powoduje zakłóceń w pracy zasadniczych elementów systemu. Ponieważ elektrownie wodne znajdują się często w dość znacznej odległości od miejsc zapotrzebowania energii elektrycznej, więc elektrownia E± jest połączona z zasadniczą siecią systemu o napięciu 110 kV przy pomocy dwóch linii przesyłowych ts o napięciu 220 kV i dużej stacji D posiadającej transformatory o prze kładni 220/110 kV. Elektrownia cieplna Ei jest przyłączona bezpośrednio do pierścienia 110 kV, a elektrownia E2 – do pierścienia 110 kV przy pomocy linii ic i Ir, oraz szyn zbiorczych stacji B. Elektrociepłownia E3 jest przyłączona do pierścienia linią h przez szyny zbiorcze stacji D. Ponieważ elektrociepłownie muszą być umieszczone w pobliżu, odbiorów energii cieplnej, mogą nie być bezpośrednio połączone z podstawowym pierścieniem sieciowym systemu. Zależy to od wartości mocy przesyłanej liniami łączącymi elektrociepłownie z systemem i od odległości elektrociepłowni od najbliższej stacji rejonowej. Jeśli’ np. elektrociepłownia E3 znajduje się wpobliżu rejonowej stacji C, to można ją połączyć z tą stacją liniami 6 kV. Stacje C i D są dużymi węzłowymi stacjami systemu energetycznego. W stacji C są ustawione trój uzwój eniowe transformatory mające po dwa uzwojenia wtórne zasilające sieci 6 kV i 30 kV. Napięciem 30 kV są zasilane dalsze okręgi posiadające odbiory przemysłowe i rolnicze, a napięciem 6 kV odbiory znajdujące się w pobliżu stacji, np. poszczególne zakłady przemysłowe oraz stacje miejskie i wiejskie. Do zasilania odbiorów w niezbyt wielkich okręgach stosuje się również napięcie 15 kV. W stacji D są ustawione dwuuzwojeniowe transformatory 220/110 kV w celu związania dwóch sieci systemu energetycznego.

Zostaw komentarz

Archiwa