Układy połączeń przekładników napięciowych, uziemianie

Pod względem budowy przekładniki napięciowe dzielimy według rodzaju ich przyłączenia na:

– 1) przekładniki izolowane jednobiegunowo, przeznaczone do włą czania między przewodem fazowym a przewodem uziemiającym. ,

– 2) przekładniki o pełnej izolacji dwubiegunowej włączane między dwa przewody fazowe.

Rysunek 7-8 przedstawia schemat połączeń przekładnika jednofazowego do pomiaru napięcia międzyprzewodowego, a rys. 7-9 schemat do pomiaru napięcia przewodu względem ziemi.

Pojedyncze jednofazowe przekładniki napięciowe stosuje się do przyłączenia regulatorów napięcia, przyrządów do synchronizacji, przekaźników podnapięciowych oraz do pomiaru napięcia. Do pomiaru mocy i pracy oraz do większości zabezpieczeń napięciowych stosuje się układy dwóch lub trzech przekładników napięciowych. Najczęściej stosowany jest tzw. układ V, w którym przy pomocy dwóch przekładników o pełnej izolacji możemy otrzymać wszystkie napięcia występujące w sieci (rys. 7-10). Trzy przekładniki’ jednofazowe izolowane jedno- biegunowo połączone w gwiazdę (rys. 7-11) umożliwiają pomiar wszystkich napięć międzyprzewodowych oraz pomiar napięć poszczególnych przewodów względem ziemi. Jeśli dla wskazania do- ziemienia potrzebne jest napięcie punktu zerowego układu w stosunku do ziemi, jednofazowe przekładniki’ izolowane jed- nobiegunowo zaopatrywane są w dodatkowe uzwojenia (rys. 7-12) łączone w otwarty trójkąt.

Wtórne obwody przekładników napięciowych są zawsze uziemione. Jest to uziemienie ochronne, zapewniające bezpieczeństwo personelu obsługującego przyrządy włączone do obwodu wtórnego przekładnika w przypadku przerzutu wysokiego napięcia na uzwojenie wtórne.

Zostaw komentarz

Archiwa