Układy blokowe

Połączenie prądnic bezpośrednio z transformatorami podwyższającymi umożliwia znaczne uproszczenie schematu elektrowni w porównaniu z opisanymi poprzednio i to niezależnie od mocy znamionowej elektrowni. Odpada tu zagadnienie mocy zwarciowych w rozdzielni o napięciu prądnicy, a duże moce zwarciowe-w systemach najwyższych napięć są łatwe do opanowania przy pomocy odpowiedniej aparatury.

– 17.3.1. Bloki z transformatorami dwuuzwojeniowymi. Rys. 17-4 przedstawia przykładowy schemat elektrowni zawodowej o mocy zainstalowanej 100 MW w układzie blokowym z transformatorami dwuuzwojeniowymi. Elektrownia oddaje energię do okręgowej sieci rozdzielczej 30 kV i państwowej sieci przesyłowej 110 kV. Dla przykładu założono równy podział mocy na te dwie sieci. Dwie turbo- prądnice o mocy po 31,5 MVA na napięcie 6 kV (odpowiada to 25 MW przy cos = 0,8) przyłączone są za pośrednictwem transformatorów dwuuzwoj eriiowych do rozdzielni 110 kV, a dwie pozostałe również za pośrednictwem transformatorów dwuuzwoj eniowych do rozdzielni 30 kV.

Rozdzielnie podwyższonych napięć są sprzęgnięte przez transformator 110/30 kV o mocy 31,5 MVA, który służy do wyrównywania obciążeń pomiędzy obydwoma sieciami. Do regulacji rozpływu mocy biernej posiada on w uzwojeniu górnego napięcia zaczepy do regulacji napięcia pod obciążeniem. Każda z rozdzielni posiada dwa systemy szyn zbiorczych oraz sprzęgło poprzeczne. Na rys. 17-4 narysowano tylko po dwie linie odchodzące z każdej z rozdzielni w rzeczywistości jest ich zwykle znacznie więcej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>