Bloki z transformatorami trójuzwojeniowymi

Na rys. 17-5 przedstawiono przykładowy schemat elektrowni zawodowej w układzie blokowym z transformatorami trój uzwój eniowymi. Moc zainstalowana elektrowni wynosi tak samo jak w przykładzie poprzednim 100 MW, ale w dwóch jednostkach o mocy pozornej po 62,5 MVA, 10 kV (odpowiada to 50 MW przy cos = 0,fi). Założone takie same warunki pracy elektrowni jak w schemacie 17-4, to jest dostawę po połowie mocy do sieci o napięciu 110 i 30 V. Obydwie tur- boprądnice pracują w blokach z transformatorami trójuzwoje- niowymi o mocy 62,5 MVA, 110/30/10 kV.

Uzwojenia wtórne transformatorów blokowych przyłączone są do rozdzielni 110 kV i 30 kV. Transformatory te służą równocześnie do sprzęgnięcia obydwu sieci. Dla umożliwienia wykorzystania transformatorów jako sprzęgła pomiędzy sieciami, nawet w okresie remontu prądnicy, ustawia się wyłączniki pomiędzy prądnicami a uzwojeniami pierwotnymi transformatorów blokowych. Uzwojenia 110 kV transformatorów blokowych wyposażone są w urządzenia do regulacji napięcia pod obciążeniem, służące do regulacji’ rozpływu mocy biernej. Układ przedstawiony na rys. 17-5 jest elastyczniejszy od układu z rys. 17-4. W zależności od rozpływu mocy elektrownia może dostarczać pełną moc do sieci 110 kV albo do sieci 30 kV.

– 1. Od czego zależy zasadniczy układ połączeń elektrowni?

– 2. Jakie zadanie spełniają elektrownie przemysłowe?

– 3. Na jakich napięciach odbywa się dostawa energii elektrycznej odbiorcom w elektrowniach zawodowych i przemysłowych?

– 4. Na czym polega blokowy układ prądnic i transformatorów?

– 5. Dlaczego rozdzielnie główne, do których przyłączone są prądnice, buduje się jako dwusystemowe?

– 6. Jakimi sposobami ograniczamy moce zwarciowe na rozdzielniach głównych elektrowni?

– 7. Narysuj schemat elektrowni z pojedynczym systemem szyn zbiorczych.

– 8. Narysuj schemat elektrowni z podwójnym systemem szyn zbiorczych.

– 9. Narysuj schemat elektrowni w układzie blokowym z transformatorami d wuuzwo j enio wy mi.

– 10. Narysuj schemat elektrowni w układzie blokowym z transformatorami trójuzwojeniowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>