Transformatory trójuzwojeniowe

Bardzo często spotykamy się w praktyce z koniecznością rozdziału energii elektrycznej w elektrowniach i w stacjach zasilających linie o różnych napięciach. Dawniej w takich przypadkach stosowano kilka transformatorów dwuuzwojeniowych, a obecnie coraz częściej stosuje się transformatory trójuzwojeniowe. Na rys. 8-8 jest przedstawione oznaczenie graficzne takiego transformatora, który może zastąpić dwa transformatory dwuuzwo- jeniowe 6/30 kV i 6/110 kV. Na każdej kolumnie rdzenia nawinięte są oddzielnie uzwojenia dolnego, średniego i górnego napięcia, przy czym zwykle przynajmniej jedno uzwojenie jest połączone w trójkąt. Transformatory trójuzwojeniowe są zwykle wykonywane w ten sposób, że stosunek mocy poszczególnych uzwojeń jest 100 : 100 : 100 lub 100 : 100 : 66,7 lub 100 : 66,7 : 66,7.

Zastosowanie transformatora trójuzwojeniowego jest ekonomicz- niejsze od zastosowania dwóch transformatorów dwuuzwojeniowych. Na obniżenie kosztów inwestycyjnych wpływa nie tylko to, że jeden transformator trójuzwojeniowy jest tańszy od dwóch dwuuzwojeniowych, wpływają na to również niższe koszty związane z wyposażeniem rozdzielni1 w aparaturę łączeniową oraz niższe koszty eksploatacji’, ponieważ całkowite straty transformatora trójuzwojeniowego są niższe od sumy strat dwóch transformatorów dwuuzwojeniowych. Należy jednak zwrócić uwagę na mniejszą pewność ruchową transformatorów trójuzwojeniowych.

Zostaw komentarz

Archiwa