Suszenie transformatorów cz. II

W celu wysuszenia transformatora poprzez olej umieszczamy kadłub jego w kadzi wypełnionej olejem, a -wilgoć przenikającą do oleju usuwamy za pomocą gotowania, wirowania lub filtrowania. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem suszenia było dawniej gotowanie, przy którym następowało jednoczesne suszenie transformatora i oleju. Sposób ten jest jednak najgorszy i dlatego stosuje się go tylko wyjątkowo dla małych transformatorów. Przed rozpoczęciem suszenia podnosi się kadłub transformatora w kadzi tak, aby między pokrywą a kadzią powstał odstęp ok. 15 cm i potem podgrzewa się olej do temperatury 100 °C tak długo, aż przestaną się wydzielać bańki na powierzchni oleju i olej nie wykaże dostatecznej wytrzymałości’ na przebicie. Do podgrzewania oleju stosuje się rury parowe lub grzejniki elektryczne umieszczone pod kadzią. Aby zmniejszyć straty cieplne, otula się kadź izolacją cieplną. Umożliwia to utrzymanie właściwej temperatury i jej regulację, gdyż przy ewentualnym wzroście temperatury powyżej 100 °C można część otuliny zdjąć i przez to obniżyć temperaturę. Przy wzroście temperatury do 105 °C należy wyłączyć grzejniki. Do suszenia transformatora poprzez olej można stosować wirówkę lub prasę filtracyjną, jak to opisano przy czyszczeniu oleju.

Do suszenia transformatora w powietrzu należy wykonać prowizoryczną komorę, w której ustawia się transformator wyjęty z kadzi, przy czym odstęp transformatora od ścian komory powinien wynosić przynajmniej 200 mm. Ścianki komory wykonuje się z ram drewnianych, na których od strony wewnętrznej przymocowuje się cienką blachę stalową, a od strony zewnętrznej tkaninę nasyconą substancją niepalną. Przestrzeń między tkaniną i blachą jest wypełniona niepalną izolacją. Temperaturę powietrza w komorze utrzymuje się w czasie suszenia w wysokości 100-h 105 °C. U góry komory montuje się rurę, przez którą uchodzi para powstająca z wil goci w czasie nagrzewania. Tuż nad podłogą komory wykonuje się otwory (najlepiej na przeciwległych rogach) i przez umieszczone w tych otworach kanały blaszane doprowadza się do komory gorące powietrze podgrzane wężownicami parowymi lub opornikami elektrycznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>