Stosowane napięcia baterii akumulatorowych w elektrowniach

Aby otrzymać małe spadki napięcia i nieduże przekroje przewodów, wybiera się w elektrowniach na ogół 220 V jako napięcie znamionowe prądu stałego. Ma ono tę dodatkową zaletę, że światło bezpieczeństwa nie wymaga oddzielnej sieci. Lampy bezpieczeństwa są przyłączone do obwodów, które w przypadku zaklóceńia w sieci prądu zmiennego są samoczynnie przełączane na prąd stały.

Napięcie 110 V nie jest obecnie zalecane, ale często spotyka się je jeszcze w starszych elektrowniach. Dla urządzeń prądu stałego przewiduje się następujące pomieszczenia: 1 – akumulatorni, 2 – przetwornic prądu stałego i tablicy rozdzielczej, 3 – magazynu kwasu i 4 – składu części zapasowych. Wskutek wydzielania się wodoru w czasie ładowania i wyładowywania baterii akumulatorów powstaje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu mieszaniny powietrza z wodorem, zwłaszcza gdy do akumulatorni dostaną się iskry lub też gdy zostaną one spowodowane złymi stykami. Niebezpieczne jest również zbyt silne nagrzanie przewodów, które może być spowodowane dużymi oporami przejściowymi lub przeciążeniem w sieci prądu stałego. Poważne niebezpieczeństwo stwarza kwas siarkowy, który przy zetknięciu się z drzewem lub tkaninami zwęgla je przy jednoczesnym wydzielaniu ciepła. Dlatego z kwasem należy stę obchodzić bardzo ostrożnie. Podany poniżej sposób wykonywania akumulatorni i pomieszczeń pomocniczych uwzględnia wszystkie wymagania BHP i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zostaw komentarz

Archiwa