Sposoby wynajdywania miejsca uszkodzenia kabla przy pomocy mostka

Dla określenia miejsca zwarcia między żyłami lub żył z ziemią stosuje się przeważnie metody mostkowe ze względu na możliwość uzyskania dużej dokładności w określeniu miejsca błędu, przy czym zarówno zmiany oporu miejsca błędu podczas pomiaru, jak i zmiany natężenia prądu pomiarowego w układzie mostkowym nie wpływają na wynik, Do pomiaru metodami mostkowymi używa się zasadniczo prądu stałego (baterie 4 4-8 V). Instrukcja eksploatacji linii kablowych wysokiego napięcia zaleca przeprowadzanie pomiaru z obu stron uszkodzonego kabla.

Najprostsza jest mostkowa metoda Murraya, którą stosujemy do odnalezienia miejsca zwarcia z ziemią lub zwarcia dwufazowego w kablu trójżyłowym, jeżeli jedna żyła kabla jest nie uszkodzona i może służyć jako pomocniczy przewód pomiarowy.

Rysunek 24-21 przedstawia schemat układu pomiarowego. Na jednym końcu uszkodzonego kabla (w miejscu B) zwieramy żyłę uszkodzoną z jedną z żył zdrowych za pomocą przewodu Z. Zwarcie należy wykonać bardzo starannie stosując odpowiednie zaciski. Dla kabli o przekroju żył do 25 mm- do zwierania żył używamy przewodu o przekroju równym przekrojowi żył. Dla większych przekrojów stosujemy przewód zwierający o przekroju przynajmniej 25 mm2. Na drugim końcu uszkodzonego kabla (w miejscu A) lorayłączamy drut ślizgowy mostka za pomocą przewodu pi do uszkodzonej żyły i za pomocą przewodu p-2 – do zdrowej żyły kabla, która na ‘końcu B jest zwarta z żyłą uszkodzoną. Przewody pi i p-2 powinny być wykonane z tego samego materiału, mieć jednakowe przekroje i jednakową długość. Połączenie ich z żyłami kabla i z drutem ślizgowym należy również wykonać bardzo starannie. Galwanometr G przyłączamy do końców żył kabla za pomocą przewodów gi i g-2- Biegun dodatni baterii łączymy z uziemieniem, a biegun ujemny z suwakiem K przesuwanym wzdłuż drutu ślizgowego 1 – 2. Przez zmianę położenia suwaka sprowadzamy galwanometr do położenia zerowego i odczytujemy liczbę podzia- łek m na drucie ślizgowym. Przy równowadze mostka istnieje zależność m ,r n 21 – x stąd gdzie x – odległość miejsca uszkodzenia od miejsca pomiaru w metrach, t – długość kabla A – B w metrach, m – liczba podziałek odczytana na drucie ślizgowym, m + n – liczba podziałek drutu ślizgowego.

Załóżmy, że w kablu 6 kV, 3 X 95 mm2 Cu o długości 120 m nastąpiło jednofazowe zwarcie z ziemią. Pomiar wykonano mostkiem z drutem ślizgowym o 200 podziałkach, a więc m + n = 200. Po sprowadzeniu mostka do stanu równowagi odczytano m – 80 po- działek. Miejsce uszkodzenia kabla od miejsca pomiaru znajduje się więc w odległości x = -„-„7- 2 120 = 96 m.

Zostaw komentarz

Archiwa