Silnik rusza ciężko i grzeje się nadmiernie

Przyczyną może być tarcie wirnika o stojan wskutek uszkodzonego łożyska. Należy po uniesieniu wirnika sprawdzić, czy nie powstał luz w łożyskach. W razie potrzeby należy naprawić lub wymienić łożysko.

Ciężki rozruch. Po obciążeniu spada czasem wydatnie prędkość obrotowa, a amperomierz wskazuje nadmierny prąd lub zero, silnik czasem „buczy“. Przyczyną może być przerwa jednej fazy w obwodzie stojana po rozruchu lub zwarcie międzyzwojowe w stojanie. Należy zbadać styki w zaciskach oraz sprawdzić, czy wszystkie części uzwojenia nagrzały się jednakowo. Zmierzyć prąd w trzech fazach. Po stwierdzeniu uszkodzenia należy silnik oddać do naprawy.

Przyczyną tego stanu może być również fakt, że stojan przy silniku pierścieniowym jest połączony w gwiazdę, a ze względu na napięcie robocze należałoby go połączyć w trójkąt. Należy sprawdzić sposób połączenia i porównać z tabliczką znamionową silnika.

Może się też zdarzyć, że popełniono błąd w przyłączeniu uzwojenia do tabliczki zaciskowej, mianowicie zamieniono końce uzwojenia jednej fazy. Należy wówczas zasilić pierścienie wirnika odpowiednim napięciem trójfazowym i zmierzyć napięcie między zaciskami uzwojenia stojana.

Przy włączaniu silnika następuje samoczynne wyłączenie albo topią się niektóre lub wszystkie bezpieczniki. Przyczyn tego zjawiska może być kilka, np. zwarcie między przewodami dopływowymi. Należy wówczas odłączyć przewody dopływowe, wyszukać i usunąć zwarcie. Przyczyną może być również zwarcie między przewodami rozrusznika. Należy odłączyć rozrusznik, wyszukać i usunąć zwarcie.

Może się też zdarzyć zwarcie w uzwojeniu silnika. Należy wtedy odłączyć przewody dopływowe, rozłączyć połączenie na tabliczce zaciskowej i sprawdzić stan izolacji poszczególnych obwodów względem siebie i względem kadłuba.

Należy również sprawdzić, czy silnik nie rusza przy podniesionych szczotkach, co wskazuje na zwarcie w wirniku. Po stwierdzeniu zwarcia trzeba oddać silnik do naprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>