Silnik głośno „buczy“ i pobiera duży prąd

Może to być spowodowane zwarciem między zwój owym w stojanie. Należy sprawdzić, czy uzwojenie nagrzewa się równomier- nie, a jeśli występuje miejscowe nagrzanie, trzeba silnik oddać do naprawy.

Silne wahania natężenia prądu pomimo stałego obciążenia. Zdarza się to przy słabym styku w obwodzie wirnika. Należy podociągać wszystkie śruby zaciskowe, sprawdzić przyleganie szczotek silnika i rozrusznika oraz styki w zwlemiku.

Nadmierne grzanie się silnika. Przyczyną może być przede wszystkim przeciążenie. Należy sprawdzić obciążenie amperomierzem i usunąć przyczynę przeciążenia.

Powodem grzania się silnika może być również zbyt niskie napięcie na jego zaciskach. Trzeba je sprawdzić woltomierzem i’ porównać z napięciem dopływu przy postoju silnika. Jeśli różnica jest duża, przyczyną jest zbyt duży spadek napięcia w przewodach dopływowych.

Nadmierne grzanie się silnika może być też spowodowane przerwą w jednym z przewodów dopływowych, która powstała w czasie pracy silnika. Należy sprawdzić przewody dopływowe, przyłączenie do zacisków wyłącznika i silnika, bezpieczniki i wyłącznik. Jeśli przerwa jest trwała, to silnik po zatrzymaniu nie daje się ponownie uruchomić. _

Zostaw komentarz

Archiwa