Suszenie silników po długotrwałym postoju

Stosownie do zaleceń „Instrukcji eksploatacji silników elektrycznych“ przed uruchomieniem powinny być suszone silniki nowe uruchamiane po raz pierwszy, silniki po całkowitym lub częściowym przewinięciu oraz silniki nieczynne nawet przez kilka tygodni, jeżeli stwierdzono, że w tym czasie zmniejszyła się oporność izolacji. W tabl. 10-1 zamieszczono najmniejsze dopuszczalne normami radzieckimi oporności izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych prądu zmiennego.

Wartość oporności izolacji uzwojeń silnika jest wskaźnikiem jego zawilgocenia. Do pomiaru stosujemy mierniki izolacyjności na 500 V dla silników o napięciu znamionowym do 500 V, a mierniki izolacyjności na 1000 V dla silników o napięciu znamionowym wyższym od 500 V.

Przed suszeniem silnika należy go starannie oczyścić i przedmuchać oraz okryć brezentem lub grubym papierem pozostawiając otwory w dolnej i górnej części okrycia, w celu umożliwienia swobodnego przepływu powietrza.

Najodpowiedniejszym sposobem jest suszenie ogrzanym strumieniem powietrza. Strumień gorącego powietrza powinien przechodzić przez całe uzwojenie silnika. Aby uzyskać równomierne nagrzewanie należy co pewien czas zmieniać kierunek strumienia powietrza. Przy suszeniu powinno się uzyskać temperaturę uzwojeń zbliżoną do 70 °C. Jeśli nie udaje się to przy pomocy tylko nagrzanego powietrza, można mniejsze silniki dogrzewać żarówkami lub opornikami lub też ogrzewać uzwojenie silnika prądem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>