Nadmierne grzanie się łożysk

Przyczyną może być zbyt silnie napięty pas. Należy zmniejszyć naciąg pasa. Niedomaganie może być również spowodowane naprężeniem kadłuba wskutek nierównego umocowania. Należy dla przekonania się o tym uruchomić silnik bez pasa i, jeśli łożyska grzeją się nadal, zluzować śruby mocujące silnik. W miarę potrzeby można wyregulować położenie silnika przy pomocy podkładek wsuwanych pod łapy silnika. Dalszą przyczyną grzania się łożysk może być również wadliwe sprzężenie z napędzaną maszyną, która wywiera nacisk poosiowy na silnik. Dla przekonania się o tym należy sprawdzić sprzęgło i luz poosiowy wirnika, który w silnikach średnie] wielkości z łożyskami ślizgowymi powinien wynosić 0,5 -k 1,0 mm.

Nadmierny prąd rozruchu stojan grzeje się nawet przy biegu jałowym. Przyczyną jest to, że silnik jest przystosowany do pracy przy napięciu sieci z połączeniem uzwojeń w gwiazdę, a pracuje połączony w trójkąt. Może się tak zdarzyć, gdy np. do sieci 3 X 380 V przyłączono silnik zwarty 220/380 V, stosując do rozruchu przełącznik z gwiazdy w trójkąt. Należy sprawdzić napięcie na tabliczce znamionowej silnika i przystosować silnik do pracy przez odpowiednie połączenie uzwojeń. W podanym przykładzie trzeba było zastosować silnik z uzwojeniem 380/660 V albo też trzeba włączyć zainstalowany silnik nie obciążony bezpośrednio na sieć z uzwojeniem stojana połączonym w gwiazdę.

Silnik rusza i przy obciążeniu jego prędkość obrotowa zmniejsza się znacznie

Przyczyną może być zbyt niskie napięcie na zaciskach silnika, należy je zmierzyć i zmniejszyć spadek napięcia na przyłączu lub też wymienić silnik na odpowiedni.

Przyczyną może być również fakt, że silnik jest przeznaczony do pracy w trójkąt przy danym napięciu sieci, a jest połączony w gwiazdę. Należy porównać z tabliczką znamionową i przełączyć uzwojenie stojana w trójkąt.

Silnik biegnie w niewłaściwym kierunku. Przyczyną może być niewłaściwe połączenie przewodów. Przy silnikach trójfazowych należy zamienić między sobą dwa dowolne przewody dopływowe. Przy rozruchu silnika zwartego przełącznikiem gwiazda-trój- kąt silnik rusza dopiero na drugim stopniu, a więc w położeniu trójkąta.

Możliwa jest przerwa obwodu w przełączniku i aby się o tym przekonać, należy sprawdzić przełącznik i przerwę usunąć. Może się również zdarzyć taki rozruch, jeśli moment rozruchowy silnika przy połączeniu w gwiazdę jest niewystarczający. Należy wówczas zmniejszyć obciążenie przy rozruchu lub też wymienić silnik.

Silnik nie rusza. Przyczyną może być przerwa w dopływie, np. wskutek stopienia się bezpiecznika lub przez zte styki, i wówczas należy sprawdzić bezpieczniki i przewody dopływowe wraz z przyrządami.

Przyczyną może być również przerwa w jednym z obwodów silnika spowodowana np. złym przyleganiem szczotek. Należy znaleźć miejsce przerwy przy pomocy lampki kontrolnej i przywrócić połączenie.

Silnik rusza raptownie dopiero na jednym z dalszych styków rozrusznika. Przyczyną może być tylko przerwa w rozruszniku. Należy sprawdzić rozrusznik za pomocą lampki kontrolnej i przerwę usunąć. Jeśli jest to możliwe, trzeba wymienić rozrusznik.

Zostaw komentarz

Archiwa