Rozdział obciążeń na elektrownie systemu

Całkowite obciążenie systemu należy tak rozkładać na współpracujące elektrownie, aby najlepiej wykorzystać siły wodne, mało- wartościowe paliwa oraz nowoczesne elektrownie cieplne o dużej sprawności.

Rysunek 2-9 przedstawia przykład dobowego rozdziału obciążenia systemu na elektrownie. Ponieważ moc elektrowni wodnych przepływowych jest stała w ciągu doby, zależy bowiem tylko od wielkości przepływu wody, elektrownie te są równomiernie obciążone przez całą dobę. Elektrociepłownie i elektrownie przemysłowe oddają moc elektryczną zależną od zapotrzebowania pary na cele grzejne i technologiczne, a ponieważ koszt energii elektrycznej wytworzonej w tych elektrowniach jest niski, należy je całkowicie wyzyskać w systemie energetycznym. Nowoczesne elektrownie kondensacyjne mają bardzo dużą sprawność i również powinny być możliwie całkowicie wyzyskane do pokrywania obciążenia systemu. W mniejszym stopniu, raczej zależnie od potrzeb systemu, wyzyskuje się starsze elektrownie kondensacyjne o małej sprawności. Szczytowe obciążenia pokrywają elektrownie wodne zbiornikowe, które, jak to omówiliśmy w rozdz. 1, mają możliwość gromadzenia wody w zbiornikach w godzinach mniejszego obciążenia systemu, aby energię wody wykorzystać użyteczniej w godzinach obciążenia szczytowego.

Zostaw komentarz

Archiwa