Przekładniki stosowane do przyrządów pomiarowych i do zabezpieczeń

W celu określenia mocy znamionowej oraz klasy dokładności przekładnika prądowego konieczna jest znajomość poboru mocy przez odbiorniki, które mają być zasilane przez dany prze- kładnik, oraz wymaganej przez nie dokładności.

Dla dokładnego obliczenia mocy przekładnika prądowego znajdujemy w katalogach przyrządów pomiarowych i zabezpieczających pobory ich mocy.

Przekładniki prądowe klasy 0,2 są stosowane czasem do zasilania cewek prądowych liczników służących do pomiaru dużej ilości energii elektrycznej przy małym współczynniku mocy. Przekładniki prądowe klasy 0,5 służą do zasilania liczników energii elektrycznej, które są legalizowane i służą do pieniężnego rozrachunku. Przekładniki o dokładności klasy 1 są stosowane do zasilania liczników nielegalizowanych, watomierzy oraz pewnych typów przekaźników. Wreszcie przekładniki klasy 3 zasilają amperomierze i przekaźniki nadmiarowo-prądowe. Jeśli w obwodzie wtórnym są połączone posobnie odbiorniki różnej dokładności, to klasę dokładności przekładnika prądowego dobieramy do najdokładniejszego odbiornika.

Konieczność zwierania obwodu wtórnego przekładnika prądowego. Jeżeli w czasie pracy przekładnika prądowego zostanie otwarty jego obwód wtórny, to prąd wtórny będzie równy zeru (h 0), a na podstawie równania 7-1 otrzymamy i0 z = ij zx, a więc i0 Oznacza to, że całkowity prąd pierwotny It, który nie uległ zmianie na skutek rozwarcia obwodu wtórnego, stanie się prądem magnesującym. Spowoduje to bardzo znaczny wzrost strumienia magnetycznego w rdzeniu przekładnika, który wywoła bardzo znaczny wzrost napięcia na końcówkach rozwartego uzwojenia wtórnego oraz duży wzrost strat w rdzeniu, pochodzących od histerezy i’ prądów wirowych.

Na rozwartych końcówkach uzwojenia wtórnego może powstać napięcie rzędu kilkuset, a nawet paru tysięcy woltów – przy przepływie przez przekładnik na bardzo dużych prądach pierwotnych. Stanowi to bardzo poważne niebezpieczeństwo dla obsługi rozdzielni i może spowodować przebicie izolacji uzwojenia wtórnego przekładnika.

Wzrost strat w rdzeniu (proporcjonalny do drugiej potęgi strumienia) wywoła ponadto znaczne nagrzanie rdzenia i niebezpieczeństwo dla izolacji przekładnika.

Dlatego właśnie należy pamiętać o tym, aby uzwojenie wtórne przekładnika prądowego było zawsze zwarte przez przyrządy pomiarowe albo bezpośrednio bardzo małą opornością. W obwodzie wtórnym przekładników prądowych nie wolno umieszczać żadnych bezpieczników, gdyż w razie ich spalenia nastąpiłoby rozwarcie obwodu.

Zostaw komentarz

Archiwa