Klasy dokładności

Zasadniczym warunkiem poprawnej pracy przekładników napięciowych jest zachowanie dokładności. Uchybem napięciowym przekładnika napięciowego nazywamy różnicę wartości skutecznej napięcia wtórnego, pomnożonego przez przekładnię znamionową i napięcia pierwotnego, wyrażoną w procentach napięcia pierwotnego.

Uchybem kątowym przekładnika napięciowego nazywamy kąt, o który wskaż napięcia wtórnego jest przesunięty względem wska- zu napięcia pierwotnego. Uchyby są zależne od obciążenia obwodu wtórnego przekładnika i od przesunięcia fazowego między wtórnym napięciem przekładnika a natężeniem prądu w jego wtórnym obwodzie. Według przepisów PN/E-06500 dzielimy przekładniki napięciowe na cztery klasy dokładności.

Przekładniki’ napięciowe klasy 0,5 i klasy 0,2 są stosowane do pomiarów laboratoryjnych. Przekładniki klasy 0,5 służą do zasilania legalizowanych liczników. Najczęściej stosujemy w rozdzielniach elektrowni przekładniki napięciowe klasy 1, które służą do zasilania przyrządów wskazujących, urządzeń synchronizacyjnych, nielegalizowanych liczników oraz przekaźników. Przekładniki napięciowe klasy 3 służą do zasilania przekaźników nie wymagających dużej dokładności.

Dla ochrony przekładników napięciowych stosuje się bezpieczniki, które chronią je przed przetężeniami i zwarciami. Po stronie wysokiego napięcia zabezpieczamy wszystkie przewody, po stronie zaś niskiego napięcia tylko nie uziemione.

Zostaw komentarz

Archiwa