Przekaźniki napięciowe

Zastosowanie. Zadaniem przekaźników napięciowych jest uruchomienie zestyku elektrycznego pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego do zacisków jego cewki. W zależności od celu, do którego ma być zastosowany przekaźnik, rozróżniamy przekaźniki pod,- napięciowe i nadnapięciowe. Przekaźnik nadnapięciowy zwiera zestyk przy wzroście napięcia ponad pewną ustaloną wartość, natomiast przekaźnik podnapięciowy działa przy obniżeniu napięcia poniżej ustalonej wartości.

Przekaźniki napięciowe stosowane są do różnych celów. Mogą- one służyć do otwierania wyłączników silników w przypadku zaniku lub obniżenia napięcia, do blokady przekaźników nadprądo- wych w zabezpieczeniu zwarciowym, do sygnalizacji wzrostu napięcia doziemnego w układach sygnalizujących doziemienia w sieciach z izolowanym punktem zerowym, do impulsowania układów automatyki elektrycznej.

Zasada działania, napięcie rozruchowe, napięcie powrotne, współczynnik trzymania. Przekaźniki napięciowe budowane są na tej samej zasadzie co przekaźniki prądowe, najczęściej jako przekaźniki elektromagnesowe.

Na rys. 6-5 przedstawiono schematycznie konstrukcję przekaźnika typu REp. Kształt i wymiary rdzenia 1, podstawki 4, blaszek 5 i 8 ograniczających ruch zwory 6, sprężyny 10, dźwigni regulacyjnej 11 i podziałki 12 są dokładnie takie same jak w przekaźniku RJ-4. Uzwojenie 3 jest nawinięte na dwóch korpusach 2 z materiału izolacyjnego i można je łączyć szeregowo lub równolegle. Sworzeń izolacyjny 7 nie jest tu przymocowany bezpośrednio do kotwiczki 6, ale za pośrednictwem kawałka blachy 13 wygiętej w kształcie litery U. Sprężynka brązowa 14, stanowiąca sty- czkę ruchomą, ustawiona jest odwrotnie niż w przekaźniku RJ-4, Styczka stała 15 znajduje się na lewo od sprężynki 14. Podczas normalnej pracy przekaźnika, gdy cewka jego znajduje się pod normalnym napięciem, zwora 6 przyciągnięta jest do rdzenia 1. Wówczas sworzeń izolacyjny 7 odchyla sprężynkę 14 i zestyk jest rozwarty. Skoro nastąpi spadek napięcia poniżej napięcia rozruchowego, zwora 6 odpada pod wpływem działania sprężyny 10, sworzeń izolacyjny 7 zwalnia sprężynkę 14, która dotykając styczki stałej 15 powoduje zwarcie zestyku. W tym położeniu przedstawiony jest przekaźnik na rysunku. Napięcie rozruchowe oznaczone jest na podziałce 12, a reguluje się je za pomocą dźwigni 11, która napina sprężynę 10.

Przekaźniki napięciowe wykonywane są dla następujących zakresów skal napięciowych: 50-H 100 V i 250 -1- 500 V. Pobór mocy przekaźników wynosi ok. 2 VA, a współczynnik trzymania 1,1 -i- 1,2. Obciążalność zestyku jest taka sama jak w przekaźniku RJ-4.

Zostaw komentarz

Archiwa