Pomosty izolacyjne

Pomosty izolacyjne (rys. 27-4) składają się z właściwego pomostu wykonanego z drewnianych listewek oraz z nóżek izolacyjnych z porcela- ny pokrytej glazurą. Wysokość nóżek porcelanowych nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Normalnie stosuje się pomosty o wymiarach 75 X 75 cm.

Do ochrony pracujących na odłączonych częściach urządzeń elektrycznych przed skutkami przypadkowego włączenia napięcia oraz przed skutkami napięć, które mogą powstać w tych urządzeniach z powodu indukcji, stosujemy przenośne uziemienia. Na rys. 27-5 przedstawiono przenośne uziemienie i sposób przymocowania go za pomocą drążka. Uziemienie przenośne jest najpewniejszym środkiem ochronnym. Składa się ono z zacisków do połączenia przewodu uziemiającego z szynami lub przewodami, z przewodu uziemiającego oraz z końcówki służącej do łączenia przewodu uziemiającego z uziomem. Części, z których składa się przenośne uziemienie ochronne, powinny być spawane lub splatane i lutowane. Zadaniem przenośnego uziemienia ochronnego jest również zwarcie faz tej części urządzenia, przy której mają być wykonane roboty. Uziemienia ochronne powinny być widoczne z miejsca pracy, aby pracujący mógł się w każdej chwili upewnić o ich obecności. Uziemienia ochronne we wnętrzowych rozdzielniach należy zakładać na części czynne w miejscach przeznaczonych do tego celu. Miejsca te powinny .być oczyszczone z farby i oznaczone czarnymi kreskami. Przenośne uziemienie należy zakładać natychmiast po stwierdzeniu nieobecności napięcia. Komplety przenośnych uziemień ochronnych powinny być przyłączone do „ziemi“ i znajdować się obok miejsca ich założenia już podczas sprawdzania nieobecności napięcia. Zaciski przewodów uziemiających nakłada się drążkiem izolacyjnym na wszystkie fazy uziemianych części. Następnie umacnia się je również drążkiem izolacyjnym lub też ręcznie w rękawicach gumowych. Nakładanie zacisków i przewodów uziemień przenośnych bez uprzedniego połączenia ich z „ziemią“ jest zabronione.

Zostaw komentarz

Archiwa