SPRZĘT OCHRONNY I PODSTAWOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Przepływ prądu przez ciało człowieka następuje w razie dotknięcia dwóch przewodów linii elektrycznej pod napięciem lub też dotknięcia jednego przewodu linii, przy czym prąd elektryczny przepływa przez ciało do ziemi. Stopień porażenia elektrycznego zależy od natężenia prądu przepływającego przez ciało oraz wysokości napięcia działającego na człowieka. Przy omawianiu zadań uziemień ochronnych podano w rozdz. 20 wartości prądu niebezpiecznego dla życia ludzkiego i określono wysokość napięcia bezpiecznego dla człowieka.

Urządzenia elektryczne muszą być tak wykonane, aby zapewniały bezpieczną pracę obsługi. W tym celu stosujemy uziemienia ochronne (patrz § 20.3), izolację miejsc pracy, urządzenia do obniżenia napięcia dotyku oraz różnego rodzaju sprzęt ochronny.

Miejsce pracy izolujemy przez zastosowanie chodników izolacyjnych i pomostów, aby przy dotknięciu części urządzeń pod napięciem ograniczyć prąd doziemny przepływający przez człowieka do wartości nieszkodliwej dla organizmu ludzkiego. Ponadto ogradzamy urządzenie elektryczne, zwłaszcza podczas pracy przy sąsiednich urządzeniach nie wyłączonych spod napięcia. Aby uzyskać bezpieczne dla człowieka napięcie obniżone, stosujemy transformatorki zwykle o napięciu wtórnym 24 V. Używamy ich przy pracy w miejscach o zwiększonym niebezpieczeństwie porażenia, a więc np. przy pracy w zbiornikach, w piwnicach, na dobrze uziemionych konstrukcjach stalowych itp.

W trosce o bezpieczeństwo człowieka przy pracy w warunkach niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzkiego opracowano w ostatnich latach szereg cennych instrukcji, które powinni znać obsługujący urządzenia elektryczne. Zasadnicze znaczenie mają „Przepisy bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych elektrowni i stacji“, wydane w r. 1954. Znajomość tych przepisów wśród obsługi urządzeń elektroenergetycznych i pracowników wykonujących nowe lub remontujących stare urządzenia przyczyni się niewątpliwie do dalszego zmniejszenia śmiertelnych wypadków przy pracy.

Zostaw komentarz

Archiwa